KOLJNOF — Zahvaljujući bivšemu ravnatelju Franji Pajriću su povećali školu početkom devedesetih ljet i od tada se stalno modernizira. Sadašnja ravnateljica Agi Sárkőzi spomenula je i one bivše učitelje i učiteljice ki nisu mogli dojti na priredbu zbog visoke starosti ili bolesti ali spomenuli su se i na te djelatnike ki već nisu med njih. Uz jačku „Spomeneš se na stare priče“ su nažgali jednu sviću svim, ki su doprinesli razvitku ove ustanove i ki su žrtvovnim djelom podučavali dicu u Koljnofu. Po pozdravni riči ravnateljice Agice Sárkőzi su na redu bili Dražen Barišić gradonačelnik Velike Gorice, Krešo Matašin ravnatelj OŠ Vukovina i načelnik sela Franjo Grubić. Kulturni program su otvorili školski tamburaši pod peljanjem Ingrid Klemenčić Mas i pjevački zbor pod stručnim peljanjem učiteljice Sabine Balogh. Njih su naslijedili Koljnofski tamburaši pod peljanjem Geze Völgyija mladoga.

Kategorije