Vrime utiče na našu odluku, ča ćemo se opraviti, hlače, halju ili morebit kostim. Čim završava hladna ljetna dob, si trapimo glavu o prateži za pri­jelaznu perio­du, ka kod nas počinje s Vazmi. Vazmi su prva prilika, da zimsku jupu o­stavimo do­ma. Ljetos se pitamo, je li će na Vazam zaistinu biti jur tako li­po, da se budemo mo­gli obli­ći laglju pratež. Svit­ska organi­zacija za mete­orologiju je 1. marc deklarira­la kot početak protulića, pre­m­­da se kalendarski po­četak pro­tulića redi po poziciji Sunca zvrhu ekvatora. Sunce tu točku dostiže med 19. i 21. marcom, kad dan i noć duraju glaj­no dugo. Svejedno, kakovo vrime će biti na Vazme, je li hladno ili jur teplije, protuliće nam je prispilo prem svih kapriolov.

Prlje ili kašnje ćemo iz ormara izvući laglje kombi­na­cije. Ali upravo kombiniranje različnih kusićev prateži je ha­kljiv, a koč i mučan posao. Sve se neka skupa paše. Za poslovni look u jednoj kombinaciji neka adaptiramo konzervativni look s modernim šikom. Ako na protuliće igramo kartu veselijih farbov, ne moremo na­činjiti falingu. Zato ćemo u na­šem ormaru iskati živije far­be i si premisliti, kako bi je mogli kombinirati za svoj protulićni outfit. Ključ je u slojevitom ob­lačenju. To znači da će nam biti pretkip luk, ki je prerizan u sredini. Pod bleze­rom ćemo nositi još nekoliko slojev prateži. Prednost slojevitoga oblačenja je, da se svaki sloj po potriboći moremo svlići.

Ako nosimo blezer na mus­tar, ćemo ga nositi s hlačami ili suknjom u jednoj farbi. I majica, pulover ili bluza pod blezerom moraju harmonirati s blezerom. U tom je najveći izazov.

U trendu su momentano tunike sa zvonasto skrojenimi rukavi, ki drugačije djeluju klasično, puristično. Za pos­lo­vni izgled zapravo moremo hasnovati sve, ča najdemo u ormaru, a ipak se moramo držati od­re­djenih pravil. Nećemo se prezentirati s golimi rame­ni, iako je to momentano najnoviji krik.

Seksepil u poslovnom žitku ni­šta nije izgubio, zvana ako kanimo ko­ga zavoditi. Bluzu s printom, ćemo najbolje kombinirati uz džinse, laku vesticu ili blezer u jednoj farbi. Džinse moremo nositi svenek i skoro svakamor. U protuliću su perfektne kombinacije s bijelom bluzom, recimo od polutransparentne, lepršave viskoze, ka more ostati otprta, a pod njom moremo nositi top od svile obrubljen sa čipkom. Jedinstven luksuzni i top šik detalj je svilni šal, ki nam oplemenjuje kombinaciju za daljnju fancy notu.    

(Agnjica Schuster)

Kategorije