Tisuće prosvjednikov u Barceloni protiv uhićenja Katalanca Carlesa Puigdemonta

Tisuće prosvjednikov, demo­ns­trantov s katalonskimi zastavami izašli su u nedilju, 25. marca na ulice Barcelone pokidob je u Nimškoj u­hićen bi­v­ši predsjednik Carles Puigdemont koga traži španjolsko pravosudje, izvije­stio je novi­nar France Pressea s mjesta dogadjajev.

BARCELONA — Aktivisti su se na poziv radikalne separatističke skupine Odbori za obranu Republike okupili na Rambli, poznatoj ulici u središ­ću Barcelone, izvikujući „Sloboda političkim zatvorenikom“ i „Puigdemont naš predsjednik“. Uputili su se prema ure­du Europske komisije u katalonskoj prijestolnici. Nimška policija je 25. marca potvrdila da je uhitila bivšega katalon­skoga čelnika Carlesa Puigdemonta u sjevernoj saveznoj po­krajini Schleswig-Holsteinu na temelju europskoga uhidbenoga naloga ki je izdala Španjolska.

Puigdemont se je vraćao iz Finske kade je prošli tajedan b­o­ravio na poziv finskoga zastup­nika. Prema ričam toga zastup­nika on je u petak napustio Fi­n­sku u smiru Belgije na „neu­tvrdjeni način“. Finska policija je u subotu rekla kako je primila nalog iz Španjolske za njegovim uhićenjem no kako ne zna kade se on nahadja. U petak je španjolski istražni su­dac odobrio sudjenje za 25 ka­talonskih dužnosnikov optuž­e­nih za pobunu protiv Španjol­ske, med kimi je i Puigdemont.

Pokidob je 27. oktobra u katalonskom parlamentu izglasa­na uspostava nezavisne repub­like Katalonije, španjolska vl­a­da je preuzela direktno uprav­ljanje nad pokrajinom sa 7,5 mil. stanovnikov. Puigdemont je zatim otišao u Belgiju kade živi i odakle pelja medju­naro­d­nu kampanju. Boravio u Dan­skoj, Švicarskoj i Finskoj.

(ur.)