Kandidati, ki su ostali bez stipe­n­dijov, imali su pravo prigovora, zaključno s 28. marca o. ljeta.

ZAGREB — Središnji dr­žavni ured za Hrvate iz­van Hrvat­ske od­lučio je o dodjeli 500 studentskih stipendijov za akad. ljeto 2016./17., dodijeljene su za deset miseci, st­u­denti ćedu mjesečno dostati po 700 kun (manje od 100 €), a po­pis onih ki su dostali stipendije objavljen je na mriža stranica Ure­­da.

Odluku o stipendisti Ured je do­nesao po provedenom na­tječaju za dodjelu stipendijov redovnim studentom, pripad­ni­kom hrvatskoga naroda izvan Hrvatske, na ki je stiglo 2.223 prijavov, od čega ih je 1.789 udovoljavalo svim uvjetom. Po­vje­renstvo Ureda za dodjelu financijske potpore bodovalo je sve pristigle prijave tr predložilo 500 kandidatov za stipendije.

Studentom, pripadnikom hrvatskoga naroda izvan Hrvatske ki studiraju u Hrvatskoj, dodiljeno je sto stipendijov, a onim ki studiraju u BiH njih 400. Studenti ki su dostali stipendiju bit ćedu obaviješćeni o datumu zaključivanja Ugovora o sti­pen­di­ranju. Studente ki su ostvarili pravo na stipendiju, a u medju­vrimenu su ostvarili pravo na neku drugu stipendiju, ili su jur korisnici druge stipendije, Ured prosi da o tom obavijestu Povjerenstvo, odriču li se stipendije u korist druge sti­pen­d­ije.

(iz/h/uredn.)

Kategorije