BEČ — Na generalnoj sku­p­šćini Hrvatskoga svitskoga kon­gresa 24. januara u prostorija Hrvatskoga centra u Beču. Ve­ćinom glasov za novoga pre­d­sjednika a tim nasljednika Ra­de Lukića odibran je Igor Lac­ković. Iz novoodibranoga izvr­šnoga odbora istoga večera su se povukli četiri člani.

(ured.)

Kategorije