Pojedinosti okvirnih uvjetov pod kimi Austrija 29. maja otvara hotele u zemlji, predstavili su na konferenciji za novinare u Beču austrijska ministrica turizma Elisabeth Köstinger i ministar zdrav­lja Rudolf Anschober.

BEČ — Ministrica Köstinger je rekla kako je otvaranje hotelov i drugih prenočilišćev „spas“ turizma, ki je najteže p­ogodjen posljedicami korona­krize. Istaknula je da ćedu hoteli, prem preventivni mjerov u spričavanju širenja koronav­i­ru­sa gostom moći ponuditi široki spektar hotelskih uslug, uz neka ograničenja. Od kompletnih u­gostiteljskih uslug uključujući švedski stol, uz posebne higijenske uvjete i nadzor, prik wellnessa i drugih športskih programov do održavanja seminarov do 100 sudionikov.

Mjere zašćite od koronaviru­sa u hoteli uključuju i nošenje zašćitnih maskov ili drugih po­­krival za nos i usta, kako na ulaznom dijelu hotela tako i na recepciji, ča valja i za onde za­posleno osoblje, tr držanje pro­pisanoga fizičkoga razmaka od metra, uz napomenu da triba izbigavati svako veće okuplja­nje ljudi.

Skupina gostov, prijateljev ili poznanikov ka zajednički iznajmi hotelski apartman, obavezna je držati razmak kako medjusobno, ako nisu osobe iz zajedničkoga domaćinstva, tako i prema drugim gostom.

Osoblje hotela ko dolazi u kontakt s gosti, bez obzira da li je na recepciji, u restoranu ili u nekom drugom hotelskom prostoru, obavezano je nositi maske ili vizir od pleksiglasa i držati fizički razmak od metra.

Ono ča će mnoge razveseliti je i pušćanje u pogon wellnessa i bazenov, uz posebne preventivne i higijenske mjere.

Hotelijerom je takaj dozvo­ljeno organiziranje seminarov na ki more sudjelovati najveć 100 sudionikov. I to uz obavezno nošenje maskov i drža­nja razmaka od metra, ča valja i za predavače. Iznimka su te­čaji „hitne pomoći“ zbog nemogućnosti držanja propisanoga razmaka.

Od 29. maja ponovno poči­nju djelati i žičare (Seilbahnen) i otvaraju se u Austriji izuzetno popularne planinske kuće, ke uz ugostiteljske usluge nu­du i prenočišće.

U slučaju noćenja u planin­ski kuća ke za spavanje nudu tzv. lagere, odnosno zajedni­čki prostor za noćenje, u kom na madraca ili stelja istovrime­no spava već osob, pršone ke nisu iz zajedničkoga doma­ćin­stva moraju držati razmak od metra, uz obavezno nošenje ma­skov, a ležaji moraju biti uda­ljeni jedan od drugoga najma­nje dva metre.

Ministar zdravlja Anschober je uvodno rekao kako je otvaranje hotelov „četvrti veli­ki korak“ u otvaranju Austrije i ukoliko se svi budu pridržavali propisanih mjerov i noše­nja maskov i držanja razmaka, onda i ovo otvaranje „ne bi tri­balo imati negativnih učinkov na epidemiološku situaciju u zemlji. Ono ča je najvažnije je, spričiti drugi val pandemije“, poručio je Anschober predsta­vivši današnje službene podatke o epidemiološkoj situaciji u Austriji: ukupno 16.179 potvrdjenih zarazov (+27), 14.614 ozdravljenih (+51), 629 preminulih i ukupno do sada 365.873 testiranih oso­b na Covid-19.

(Snj. Herek)

Kategorije