Ministarstvo vanjskih poslov Austrije odgovorilo je na otvoreno pismo ko su sudioniki bečkog skūpa podrške protesti u Srbiji 29. aprila uputili šefu austrijske diplomacije. U odgovoru se ističe da Austrija podržava europsku perspektivu Srbije i drugih zemalj na zapadnom Balkanu i mišljenja je da je Srbija na tom putu ostvarila ohra­b­rujući napredak, ali da on u neki oblasti „nije kompa­tibilan sa članstvom“. 

BEČ/BEOGRAD — „EU se je u više navratov izjašnjavala o tom, poslednji put na Savje­tu u decembru. Tada je, u za­ključak, jasno stavljeno do zna­nja da je u oblasti vladavine pr­ava, borbe protiv organizira­noga kriminala i korupcije, sl­o­bode medijov i slobode izra­ž­a­vanja, kao i poštovanju osnov­nih prav neophodan dalji napredak“, navodi se u pismu M­­i­nistarstva vanjskih poslov. Sr­bija je, kako ističe Minis­tar­st­vo, poslidnjih ljet na stabilnom kursu u smiru članstva u EU.

„Međutim, nalazi se na po­četku dugoga puta na kom mo­raju biti preduzeti još pojedini teški reformski procesi i sprovedene potribne promjene“, naglašava Ministarstvo. Osvrnuvši se na proteste u Srbiji, Ministarstvo ističe da je to v­a­žan iskaz demokracije i da je važno da ostanu mirne. 

Isto tako je važno, kako se podvlači, da se civilno društvo jasno izjasni o razvoju i tra­ži dijalog sa politikom kako bi se poduzele potribne promjene u zemlji.

(Z. M. Vesti/ur.)

Kategorije