Prvi svjetski boj peljali su dva veliki savezi. Sile Antante u početku su činile Ujedinjeno Kraljevstvo, Rusko Carstvo i Francuska tr njevi teritoriji i protektorati. Brojne druge države pridružile su se silam Antante, od kih su najvažnije bile Kraljevina Italija, ka se je pridružila u aprilu 1915., i Sjedinjene Američke Države, ke su u boj stupile u aprilu 1917. Središnje sile činili su Nimško Carstvo i Austro-Ugarska. Osmansko Car­stvo pridružilo se je Središnjim silam u oktobru 1914., a ljeto dan potom to je napravila i Kraljevina Bugarska.

Do završetka boja od europskih zemalj samo su Nizo­zemska, Švicarska, Španjolska i skandinavske zemlje ostale službeno neutralne, iako su mnoge pružale financijsku i materijalnu pomoć jednoj strani u boju. Krajem 1918. ljeta od teritorija ko je zauzimala Austro-Ugarska stvorene su Austrija, Ma­djarska, Čehoslovačka i Kraljevina SHS. Osmansko Carstvo je ukinuto: teritoriji carstva izvan Anatolije bili su dodiljeni silam Antante kao protektorati, a jezgra Osmanskoga Carstva reorganizirana je u Republiku Tursku. Rusko Carstvo, ko je iza­šlo iz boja po oktobarskoj revoluciji, izgubilo je veliki dio svoje zapadne granice, a na ti teritoriji stvorene su nove države: Finska, Estonija, Latvija, Litva i Poljska. Po boju osnovana je Liga narodov, medjunarodna organizacija posvećena izbigavanju budućih bojev i rješavanju sporov, svadjov izmed držav diplomatskim putem.


Puljske fortifikacije ili fortifikacijski sustav Pule nastao je zbog obrambe središnje bojne luke austro-ugarske bojne mornarice. Ov jedinst­veni sustav obrane se je započeo graditi jur od prve polovice 19. stoljeća, a razvijan je kroz sljedećih sto ljet. Ob­rambeni sustav zauzimao je, naravno, puno veću površinu od samog grada tr je strate­ški razmješćen unutar Obal­noga sektora Pula (nimški Kü­stenabschnitt Pola), ki je obuhvaćao cijelu južnu Istru, odnosno područje Puljštine.

PULA — Pulski brigi, ulice i trgi prepuni su zanimljivosti jer različni aspekti bogate tritisućljetne gradske povijesti is­prepliću se na svakom koraku, a posebno je zanimljivo, da o svakoj gradskoj zanimljivosti postoji nekoliko pričov sa svo­jimi lici i naličji.

Šećući pulskimi ulicami i pe­njući se nje brigi, samo nešto izvan grada, nailazimo na brig Monsival, ki administrativno pripada Mjesnom odboru Ve­ruda. Mnogim će biti jasnije kade se nalazi ako velimo, da je to brdo, ta brig na kom je Fort Bourguignon, jedna od poslidnjih utvrdov ka se je tri­bala izgraditi na unutarnjem obrambenom prstenu oko gr­a­da Pule. Izvorno nazvan Fort Monsival, utvrda je gradjena od 1861. do 1866. kao kružna dvoetažna zgrada s malim kru­žnim dvorišćem u centru. Ia­ko je danas puno poznatiji kao Fort Bourguignon, nastao je, o­dnosno zgradjen je kao Fort Monsival budući da se ta brig, cijeli ta predio naziva Monsival. I dalje valja ta službeni na­ziv briga, iako se vrlo rijetko koristi. Obično se navodi kao brdo kod Fort Bourguignona, a neki jur ta dio nazivaju Saccorgiana, iako se Saccorgiana nalazi nešto dalje.

Šesti pulski obrambeni o­krug obuhvaćao je južni dio gradskih područjev Monsival, Saccorgiana i Verudela. Ovde se nalazu vjerojatno najpozna­tije utvrde. Iako je Fort Veru­de­la, u kom je danas pulski akva­rij, morebit, kako velu izvori, najvažniji fortifikacijski objekt na ovom području, i Fort Bou­r­guignon je imao veliku važ­nost, tako nazvan po imenu jednoga austrijskoga časnika: Friedr­ich Freiherr Bourguignon von Baumberg.

(Vanesa Begić)

Kategorije

Slike