Potpredsjednica vlade RH i ministrica vanjskih i europ­skih poslov Marija Pejčinović Burić sudjelovala je u četvrtak, 14. junija u Beču na sastanku Stalnoga vijeća Oess-a (Organizacija za europsku sigurnost i suradnju Osze) i istaknula važnost ku Hrvatska pridaje multila­te­ralnim forumom i dijalogu. Ministrica je sastanku nazočila u svojstvu predsjedavajuće Odborom ministrov Vijeća Europe na poziv Italije, ka trenutno predsjeda Oess-om.

BEČ — Ističući važnost ku Hrvatska pridaje multilateralnim forumom i dijalogu, hrvat­ska ministrica vanjskih po­slov i europskih integracijov Marija Pejčinović-Burić pohvalila je postojeću suradnju Vijeća Europe (Europarat) i Oess-a tr je p­ozvala obadvi organizacije na daljnje uskladjivanje aktivnosti i iznalaženje zajedničkih odg­o­vorov na nove izazove na europskom kontinentu, poput migracijske krize, terorizma, n­etolerancije ili porasta popu­lizma. Ministrica je predstavi­la prioritete i glavne naglaske hrvatskoga predsjedanja (bo­r­ba protiv korupcije, učinkovita zašćita nacionalnih manjin i ranjivih skupin, decentralizacija, zašćita kulturne bašćine), ki su jednim dijelom identični s prioriteti talijanskoga pred­sjedanja Oess-om, ča pruža d­o­datne mogućnosti za razvoj suradnje.

Tijekom boravka u Austriji, ministrica se četvrtak navečer u prostrani dvorana Hrvat­sk­o­­ga veleposlanstva u Beču su­srela s predstavniki hrvatskih i gradišćanskohrvatskih druš­tav ka predstavljaju važnu po­v­e­znicu u odnosi dvih držav. Istaknula je da će Hrvatska na­staviti skrbiti o Hrvati izvan domovine u očuvanju identite­ta, kulture i jezika, kao i ma­njinskih prav. Ministrica je takaj posjetila Hrvatsku katoličku misiju u Beču Am Hof, kade se susrela s peljačem Mi­sije fra Josipom Korenom i nj­egovimi suradniki. 

(hina/m/uredn.)

Kategorije