Na medijske napade na hrvatsku manjinu u Srbiji reagirao i Zvonko Milas: Raz­očaravajuće je ča nima reak­cijov institucijov. Državni taj­nik Središnjega državnoga ureda za Hrvate izvan Hrvatske Milas izrazio je u pe­tak. 15. maja zabrinutost zbog medijskih napadov na pripadnike hrvatske nacional­ne manjine u Srbiji ka je, tvr­di, najomraženija etnička skupina u Srbiji.

BEOGRAD/ZAGREB — Milas je priopćio kako je u če­tvrtak, 14. maja iznošenje nastavnih sadržajev o povijesti hrvatskoga jezika u 20. stolje­ću za školare osmoga razreda, ke su odobrile nadležne institucije Srbije, interpretirano kao veličanje Ndh, ča nije činila ni učiteljica ni Hrvatsko nacionalno vijeće (Hnv), a ni­ti to čini bilo ka hrvatska insti­tucija. Žalostu, ističe, takovi neutemeljeni medijski napadi na hrvatsku nacionalnu ma­nji­nu, „po neki istraživanji najo­mraženiju etničku skupinu u Srbiji“.

Posebno razočaravajuće ča nima primjerene reakcije institucija Srbije

No, posebno je razočaravaju­ćim tumačio to ča nema pri­mjerene i adekvatne reakcije institucijov Republike Srbije, ka bi išla u smiru razjašnjava­nja i smirivanja stanja tr zašći­te Hrvatov, lojalnih gradjanov. „Tim već, i najviši predstavnik i vlasti Republike Srbije če­sto i sami sudjeluju u takovi na­padi“, navodi državni tajnik.

Srbijanske institucije stoga je pozvao da učinu dodatne n­a­pore kako bi, u skladu s me­dj­u­narodnimi konvencijami, bila­teralnimi sporazumi i svojim zakonodavstvom, zašćitili pripadnike hrvatske manjine ki želju aktivno sudjelovati i doprinositi razvoju srbijanskoga društva.

Izvrsna komunikacija s izabranimi predstavniki Hrvatov u Srbiji

Milas je izrazio zadovoljstvo izvrsnom komunikacijom s iz­abranimi predstavniki Hrva­tov predsjednicom Hnv-a Jasnom Vojnić i zastupnikom u Narodnoj skupšćini Srbije Tomislavom Žigmanovom.

Istaknuo je kako u suradnji s njimi i brojnimi drugimi hrvatskimi udrugami i organizacijami njegov Ured provodi različite aktivnosti ke doprinosu očuvanju identiteta i opstojnosti Hrvata.

Naglasio je i kako je hrvat­ska Vlada udvostručila potpo­ru hrvatskoj nacionalnoj ma­njini u svih 12 europskih držav te daje potporu strateškim pr­o­jektom Hrvatov u Srbiji — izgradnji Hrvatske kuće u Subo­tici i kadrovskomu osnaživanju Hrvatskoga nacionalnoga vijeća.

(bkk/h, Direktno)