Jur je tomu dvoja ljeta da je u Gradišću stupio na snagu novi Zakon o obrazovanju i podvaranju dice 09. Kako je izjavila zemaljska savjetnica za turizam & obrazovanje i podvaranje dice „ovim novim zakonom se je ugodalo kako bi se poboljšala ponuda za podvaranje dice u Gradišću a tim omogućilo obiteljam i onim ki sami odgajaju dicu da bolje moru ujediniti zvanje i obitelj. Tim sada nudimo za kih 1.300 dice oko 290 ustanov za podvaranje i kvalitativno visoko podvaranje.“
ŽELJEZNO — U Gradišću u momentu kih 970 odgojiteljic i 400 pomagačic podvara oko 13.000 dice u čuvarnica i obadnišći. Tim Gradišće u prispodobi s ostalimi saveznimi zemljami kod podvaranja dice od trih do pet ljet s kvotom podvaranja od 99,5 posto leži na vrhu svih devet saveznih zemalj Austrije. Novi Zakon o obrazovanju i podvaranju dice 09 je stvorio mogućnost, da dicu jur od dva i pol ljeta primaju u čuvarnice, a moguće je sada i fleksibilnije podvaranje dice u starosno i prošireniji dičji grupa. Tim je sada moguće i u manji općina, da skupa podvaraju dicu početo od jednoga i pol ljeta i predškolsku dicu. Novim zakonom je nastalo moguće npr. i dodatno podu-
piranje ponude objeda. Tim je narasao broj — one dice, ka u obdanišći dostaju objed — u prvom ljetu jur za 18,5 posto. Upeljanjem ovoga novoga zakona stvoreno je i 200 novih djelatnih mjest pretežno za žene. Michaela Rešetar se ponosi tim da „u Gradišću imamo  visoku kvotu podvaranja dice imamo i kvotu zapošljavanja žen od kih 70%. S tim ležimo iznad austrijskoga prosjeka.“
U ljetu 2011. u Gradišću stoji na raspolaganje 21,2 milijuni E za podvaranje dice. Od toga 19 milijuni ide za podupiranje personalnih stroškov a 1,3 milijuni E su sredstva za podupiranje gradnje čuvarnic. Kako je rekla nadzornica za čuvarnice Kornelija Berlaković, „širom Gradišća momentano podvaramo kih 280 dice i u jezičnom pogledu“. To su dica ku dodatno podvaraju na nimškom jeziku, jer imaju različne jezične nedostatke. To nisu pretežno dica migrantov, nego pred svim domaća dica.
Kako je rekla nadzornica  Kornelija Berlaković, „…širom Gradišća oko 100 dice pohadja dvojezične čuvarnice i jaslice, ali od njih samo kih 250 zna hrvatski iz doma. Drugi se takorekuć uču, jer roditelji to tako kanu, npr. u Santaleku (Stegersbach), iako to selo po zakonu nije dvojezično.“ (ur.)

Kategorije