Predavanje dr. Marije Vinaj iz Muzeja Slavo­nije u Osijeku pod nazivom „Valpovački vlastelini Prandau-Normann“ održano je u pandi­ljak, 28. maja u prostorija Veleposlanstva RH u Beču u organizaciji Veleposlanstva i M­a­tice hrvatske Beč. Povod preda­vanja bila je velika četverodijelna izložba o valpovački vlastelini austrijskoga porijekla i njevom uticaju na području Valpovštine i Slavonije u cjelini. U prvom dijelu predav­a­nja dr. Vinaj brojnoj zainter­esiranoj publici je predstavila obitelj Prandau-Normann, do­kle se u drugom dijelu osvrnu­la na veliku izložbu postavljenu u Osijeku i Valpovu.

Kako je uvodno naglasila dr. Vinaj, znanstveni i javni in­teres za plemićke obitelji s p­o­dručja Slavonije započeo je stoprv po osamostaljenju Hrvatske. Kako se i u ovom kao i u brojni drugi slučaji radi o plemićkoj obitelji austrijskoga porijekla, vlasnikom imovina je po 1945. oduzeta a oni su u pravilu napustili hrvatski prostor, ali je njeva gradja ipak uglavnom završila u bašćinski ustanova, ča je bila i baza za veliku izložbu o obitelji Prandau-Normann. Nekadašnje val­povačko vlastelinstvo danas o­buhvaća 45 naselja i površinu od 60 hektarov, a valpovački vlastelini su na područje Slavonije došli 1721., kada cesar Karlo VI. po protirivanja Tur­kov imanji nagradjuje obitelji ke su financijski pomogle austrijske boje s Turcima. Veliki dio stanovnikov Slavonije povukao se je s turskom vojskom, tako da je po protirivanju Turkov bilo potribno iz temelja postaviti društvene strukture, zbog če­ga su nove plemićke obitelji nastojale dopeljati obrtnike i ta­ko iz temelja izgraditi cijele je­dinice tada važećega feudalnoga sustava. Prvi vlasnik feudalnoga vlastelinstva bio je ba­run Petar Hilleprand von Pra­n­dau, ki je živio u Beču i samo povrimeno dolazio u Valpovo. Josip Ignaz von Prandau, sin Petra von Prandaua, je po dvi neuspili hištvi došao u Valpovo kao prvi predstavnik obitelji ki je živio na hrvatskom prosto­ru, kade se je oženio Marijom Pejačević čim su se dvi slavon­ske plemićke obitelji povezale.

Josip Ignaz von Prandau je prvi započeo s ozbiljnijim podizanjem vlastelinstva, org­a­nizirajući geodetsku izmjeru prostora i isušivanje močvarov, a kao vlastelin je podigao i ba­rokni dvorac ki je početkom 19. stoljeća stradao u ognju, po čem je obnovljen. Glavni izvor prihoda njegovoga vrimena su bili poljoprivreda i šumar­stvo, a posebno triba istaknuti činjenicu da je kao i ostali pri­pad­niki obitelji Prandau u Val­povo donosio austrijski i europski duh i tako oplemenjivao sredinu u koj je njegova obitelj djelovala. Hrvatski glazbenik i glazbeni istraživač F. Kuhač ističe bogatu knjižnicu i glazbenu zbirku u Valpovu.   (ur.)

Kategorije