Ukrajinski tisak pozdravio je u petak, 12. oktobra „ozbi­ljan udarac“ nanesen uticaju Moskve u zemlji po odluki Carigradske patrijaršije da prizna autokefalnost* U­kr­a­jinske Pravoslavne Crikve do­kle ruski mediji u tom vi­du le­galizaciju crikvenoga raskola.

CARIGRAD/KIJEV/MOSKVA — Ta od­luka kom se prekida s 332 ljet ruskoga vjer­skoga tutorstva (skrbiteljstva, staralačtva) u Ukrajini, „imat će povijesni značaj kako za na­šu zemlju tako i za Moskvu“, piše oduševljeno ukrajinski dnevnik Den.

Položaj Ruske Pravoslavne Crikve u svitu „znatno je osla­bljen“ dokle je Rusija doživila „ozbiljan udarac“, nastavlja se u dnevniku. „Imamo vjersku neovisnost, ali nam preostaje da ju iskoristimo“, piše internetski portal Glavkom. „Lab­da je sad u polju Ukrajincev: hoćemo li se uspiti brzo složiti? Carigrad sad čeka ujedinje­nje ukrajinskih Crikav i odabir patrijarha“, navodi se.
Ukrajinski dnevnik Segodnia (Danas) ističe pak poziv carigradskoga patrijarha da se „sve strane suzdržu od preuz­i­manja vjerskih zdanj“ ka pripadaju tudjim zajednicam, do­kle se vjerniki Moskovske patrijaršije već brinu zbog operacijov kimi im se želji oduzeti crikve u Ukrajini.

„Istanbulska sinoda legalizirala je otpadnike iz Kijeva“, piše u naslovu ruski dnevnik Nezavisnaja Gazeta (Neovisni djevnik) zabrinut za budući big“ vjernikov Moskovske patrijaršije prema novoj autokefalnoj Ukrajinskoj Crikvi.

„Carigrad je uzeo Kijev Mo­­skvi“, rezimira ruski dnevnik Kommersant, ističući da će ta odluka imati posljedice na pra­voslavlje u cjelini. Ruska Pravoslavna Crikva je odluku Carigradske patrijaršije, 11. okto­bra nazvala „katastrofom i ra­skolom“. „Carigradska patrijar­šija je na ov dan donesla kata­strofalnu odluku, u prvom re­du za sebe i općenito za cijeli pravoslavni svit“, rekao je glas­nogovornik ruskoga patrijarha Kirila, Aleksandar Volkov. „Ono ča se je danas dogodilo je legalizacija raskola“, nastavio je Volkov i zaključio da je „Ca­rigradska patrijaršija pre­šla čr­ljenu liniju“.

Ruska Pravoslavna Crikva će prekinuti euharistijske odnose s Carigradskom patrijar­šijom zbog odluke o autokefalnosti Ukrajinske Pravoslavne Crikve, dodao je Volkov.

Ukrajinski predsjednik Pe­t­ro Porošenko izrazio je11. oktobra zadovoljstvo odlukom i pozdravio kraj „imperijalisti­čkih iluzijov i šovinističkih fantazijov“ Moskve.

„Donesena je odluka o do­djeli autokefalnosti Ukrajini“, rekao je Porošenko u izravnom obraćanju na ukrajinskoj televiziji. „To je nova potvrda ne­ovisnosti Ukrajine. To je pobje­da dobra nad zlim, svitlosti nad škurinom“, zaključio je ukrajinski predsjednik.
Carigradska patrijaršija, po hijerarhijskoj tradiciji najviša pravoslavna Crikva u svitu, u četvrtak, 11. okt. je po dvodnevnov svetoj sinodi u Istanb­u­­lu priznala neovisnu Ukrajin­sku Pravoslavnu Crikvu u U­kr­ajini. Sveta sinoda je takaj odlučila vratiti na funkciju pa­trijarha Filareta Denisenka. Po neovisnosti Ukrajine 1991. i raspada Sovjetskoga Saveza, Filaret je osnovao Ukrajinsku Pravoslavnu Crikvu i proglasio se patrijarhom, po čem ga je Moskva ekskomunicirala.

Pravoslavci u Ukrajini su po­diljeni, dio pripada Crikvi pripojenoj moskovskoj patrijar­ši­ji, a drugi dio je vjeran kijev­skoj, samoproglašenoj po ne­ovisnosti zemlje 1992., ku do sada nije priznavala nijedna pravoslavna Crikva u svitu.

Ruska Pravoslavna Crikva je u septembru prekinula dio svojih vezov s Carigradskom patrijaršijom, s kom je i do ta­da imala teške odnose.
Ruska Crikva je takaj upozo­rila na moguće nemire u Ukr­a­jini po odluki ekumenskoga patrijarha, jer su neki crikveni dužnosniki vjerni Moskvi po­zvali svoje vjernike da budu pripravni braniti crikve i klo­š­t­re.               

(rj/h, Direktno)

* Autokefalna Crikva (grč. autos = sām, kefale = glava) naziv je u pr­a­voslavni i u istočni pravoslavni Cri­kva, za samostalnu Crikvu ka ne ovisi o nekoj drugoj Crikvi.

Kategorije