Hrvatsko društvo Koljnofa je jur 37. put priredilo tradici­onalni bal a sada jur treti put u Restoranu Tercia u doma­ćem selu. Organizatori na čelu s Ingrid Klemenčić i G­e­zom Völgyijem su si pozvali časne goste širom Gradišća i predstavnike društav iz Hr­vatske i Austrije. 

 

KOLJNOF — Pozivu na bal su se odazvali Berislav Živković, 1 tajnik Republike Hrvat­ske u U­garskoj; Mladen Mišurić Ramljak, gradonačelnik Kiseljaka; Krešimir Matašin, ravnatelj Osnovne škole Vuko­vina; Stjepan Vrban, direktor Turističke agencije Crv; An­drija Handler, predsjednik Dru­štva Gradišćanskih Hrvatov u Ugarskoj; Antal Németh, farnik Koljnofa; Franjo Grubić, načelnik sela, Franjo Paj­rić bivši dir. OŠ i sad pred­sjednik Čakavske katedre Šop­ron kao i dr. Fra­njo Paj­rić, pred­sjednik Društva Hrvati.

 

Goste je u ime organizato­rov pozdravila Ingrid Klemenčić a sadašnji predsjednik društva Geza Völgyi ml. je u svojem svetačnom govoru istaknuo djelatnost folklornih skupin. 

 

Na otvaranju je sudjeljivala Ženska klapa Golubice u pratnji domaćega tamburaškoga sastava Mješanci, Koljnofski tamburaši pod peljanjem G. Völgyija ml. i Koljnofsko kolo, ko vježbaju Petar Mogyorósi i Eva Halasz. Na balu je svirala grupa Pinka Band a u pauza su se predstavile nove tambura­ške grupe: Tamburaški sastav Mješanci i grupa WhatsUpCi. Uz bogatu tombolu, dobro jilo i muziku su gosti do jutarnjih ur uživali predivnu atmosferu restorana.

(uredn.)

 

>> Galerija

Kategorije

Slike