U Novom Selu na Hati je subotu, 11. januara Hatsko kolo pozvalo na hrvatski bal, koga je otvorio folklorni ansambl Kolo-Slavuj sa spletom ženskoga i muškoga kola Št. Novaka „Rožice i klin­ča­ci“. Presene­ćenje u polnoć je ob­likovalo Hatsko kolo samo s trbušnim plesom muži.

 

NOVO SELO — U mejduvrimenu sedmi po re­du Hrvatski bal na Hati je po br­o­ju publike vjerojatno bio i najus­pješniji. Dobra hrvatska muzika, posebne hrvatske natuknice kako npr. i ljetošnje o­tvaranje (folklorni ansambl Kolo-Slavuj) i hvalevri­dni angažman i starijih i mladjih aktivistov u selu su garant, da je ov bal postao atraktivan ne sa­mo za domaće, nego pred svim i stranjske goste.

(uredn.)

 

>> Galerija

Kategorije

Slike