JURA — Farnik u mirovini Joško Preč svečuje 19. februarasvoj 85. rodjendan. Rodjeni Undanac je od 1976. do 89. ljeta službovao u Dijecezi Željezno, tako u Dolnjoj Borti, Velikom Borištofu, Ketelju, Šundrofu i Filežu. Joško Preč je bio urednik novin Crikveni glasnik, a jur duga ljeta piše članke, vjerska razmišljanja za Hrvatske novine. Joško Preč danas živi u mirovini u sjemenišću u Juri (Ugarska).
Hrvatsko štamparsko društvo mu je 2008. ljeta objavilo knjigu, zbornik s naslovom »Ispunjen ljubavom« (premišljavanje kroz crikveno ljeto). U toj knjigi on razmatra i tumači, objašnjava i opominja, viče i oprašća a vrhu svega poziva na ljubav — i on sām je ispunjen ljubavom, čistom ljubavom i mudrom dalekovidnošću iskušenoga človika.

Mogli bi ga zvati modernim Abrahamom a Santa Clara, ki je  u zadnji ljeti i desetljeći prodikaonicu zaminio s pisaćim strojem i putem Hrvatskih novin — ke mu jur duga ljeta davaju dovoljno prostora  — prodikuje narodu vjeru, uboštvo i ljubav prema  svojemu — a uz sve to i ljubav prema svojoj hrvatskoj riči i svojemu hrvatskomu rodu.
Najsrdačnije čestitamo i željimo još puno zdravlja zadovoljstva a pred svim i književnoga nadahnuća. Živio!
(uredn.)