U Koljnofu su svetačno otvorili pregradjeni trg u centru sela. Uredili su mali park s klupi za počivanje i sastanak. Uza to su dodilili zastupniku Matijašu Firtlu iz Koljnofa časno gradjanstvo sela. Svega skupa su djelali oko tri misece dugo na pregradnji mjesta. Investirali su 16 milijuni forintov (kih 60.000 E). 13 milijuni je platila država. Kako je naglasio načelnik Feri Grubić kanu koristiti novi park i za različne priredbe.

KOLJNOF — Prolazniki kroz selo i sami stanovniki su mogli biti svidoki obnove Petőfijevoga trga, na kom su se u prošlosti organizirale različite manifestacije i veliki programi. Kako smo doznali od najavov internetskoga portala sela lanjsko ljeto, ov trg će dostati novi oblik. Minjat će svoju funkciju, i ako će služiti i nadalje za različite manifestacije već neće dat mjesto kiritofu i velikomu šatoru na trgadbenoj fešti. Sada se znaju gosti sela prošetati na šetališću, odmoriti se na klupa ili uživati u ambijentu koga pruža vodoskok i lipi vrtljac na sredini s koljnofskim grbom. Na posvećenje trga su pozvali zvana stanovnikov i političke zastupnike i načelnike susjednih sel. Na kulturnom programu su nastupila seoska društva: Koljnofsko kolo, Koljnofski tamburaši i ženska klapa Golubice. Farnik u Koljnofu Antal Németh je blagoslovio ov novouredjeni trg, ovu placu. Dodatno su u okviru ove svetačnosti predali dvi velike nagrade. »Pro Urbe« (za grad) je dostala učiteljica u mirovini Ema Tóth, ka je bila peljačica društva seniorov »Jesenska roža«. Nagradu joj je uručio Mate Firtl, Koljnofac i parlamentarni zastupnik. Prilikom svetačnoga otvaranja su častili zastupnika Matu Firtla, zastupnika konzervativne stranke Fidesz u Ugarskom parlamentu. Odlikovanje je dostao za njegove zasluge za selo. On je po Mati Šinkoviću i Istvánu Weberu nastao treti časni gradjan Koljnofa. Ovo odlikovanje mu je dodilila općina Koljnof s načelnikom Ferijem Grubićem, ki pripada istoj stranki.

Fidesz je krajem aprila pri drugom krugu parlamentarnih izborov dostignula dvotrećinsku većinu, tako će stranka Viktora Orbána i bez drugih moći zaključiti promjene ugarskoga ustava. Osvojila je 263 parlametarna mjesta. (uredn.)

Kategorije