29 dice iz Gradišća na četverodnevnom boravku u Velikom Borištofu. Glavne teme su bile 100 ljet Hrvatske novine i grojze. Iz toga uzroka su pojedine grupe sastavile kratke tekste o ljetošnjem kempu za ove dvi stranice.

VELIKI BORIŠTOF — Hrvatsko kulturno društvo je i ljetos organiziralo kemp za hrvatsku dicu u starosti od 7 do 12 ljet. Najveć dice je došlo iz Gerištofa. Zvana dvih Poljancev su bila sva dica iz sridnjega Gradišća. Jezično znanje je bilo jako dobro a pripravnost za upotribljavanje hrvatskoga jezika je bila znatno bolja kot u prošli ljeti.

Ljetos se je ispunio lanjski plan, kad se je po kempu odlučilo podužiti kemp od trih na četire dane, da bi se dica u skupnoj igri i druženju čim već i duže pominala po hrvatsku.

Ljetos su bila dica podiljena u 9 grupov. Na 9 štacijov, ke su bile usko povezane s ljetošnjimi temami, su se naticila za najbolju grupu ljetošnjega kempa.

Tradicionalne točke su ostale iste kot je to hrvatski disko, prvenstvo i jahanje na konji. Posebno se je dici vidilo plaznjenje u lučmanskom »Sonnenland Seilgarten«, kupanje u potoku i posjet renča domaćih životinj familije Meršić. Pohodili smo i borištofske vinograde o čijoj prošlosti i aktualnom stanju nam je povidao domaći vinogradar Štefan Berlaković. Na njevom rastoku smo kušali i dobroga mušta. Za dicu je kuhao i grilao Šurl Derdak.

Kemp je organizirala za HKD Gabi Kuzmić a za program je bio odgovoran Kristijan Karall skupno s odgojitelji Beate Kuzmić, Michael Buranić, Kristina Encingerova i Viktorija Kuzmić.

Jedino ča je dicu i odgojitelje mučilo su bili komari ki prvu noć nisu prestali letiti.

Dici će ostati ne nek živi uspomen na lipe dane ke su skupa prebavili, nego i navika da se cijeli dan po hrvatsku pominaju, barem u prvi dani po kempu. Ali da to tako ostane se sad moraju i ti ki je doma odgajaju

skrbiti. (kk)