U Ameriki, kade ljudi imaju paničan strah od bacilušev, velu zdravstvene oblasti, da nije problem, vruće jiliše po­stavljati u hladilnik. Hrana je pokvarljiva. Osebujno, kad je vani vruće, neka jilo ne stoji ure dugo u veži, drugačije je moramo hititi. U njem su se naime pomnožile bakterije. Kod nas u Europi se već skrbimo za hladilnik i potrošnju energije nego za zdravlje lju­di.

Pravoda hladilnik mora jače hladiti, ako postavimo nutar lonac s vrućom supom. Od vruće pa­re se pak još stvara kondenzirana voda, ka u hladilniki sa zamrziva­či producira pancer le­da. Zato nam se preporuča, da prvo neka čekamo, dokle se od­redjeni jiliš ohladi na sobnu temperaturu, prlje nego ga postavimo u hladilnik! Ove dvi perspektive na­glašavaju svenek drugi aspekt problema. Pravoda se hrana friže pokvari u teploj atmosferi. To je uzrok, zač imamo hladilnik. Ali ima i smisla, da se jilišem damo ohladiti prlje nego je postavimo u hladilnik.

Kategorije