Katalonski predsjednik Carles Puigdemont rekao je 9. maja da će se referendum o neovisnosti njegove pokrajine na sjeveroistoku Španjol­ske održati 1. oktobra prem sudske zabrane. „Željite li da Katalonija bude samostal­na država u obliku republike?”, bit će referendumsko pitanje, rekao je Puigdemo­nt zatraživši „pravo na referen­dum o samoodredjenju“.

BARCELONA — Katalon­ski predsjednik Puigdemont još nije potpisao uredbu o ras­pisivanju referenduma ki je U­stavni sud zabranio i ki će sve one ki sudjeluju u njegovu organiziranju dopeljati u su­kob sa zakonom. Konzervativna vlada Maria­na Rajoyja uvijek je isticala da se takov referendum neće odr­žati, dajući do znanja da će poduzeti preventivne mjere u tom smislu. „Sve dokle sam predsjednik vlade, to se neće dogoditi“, rekao je Rajoy 27. maja. Katalonci su podiljeni u vezi s neovisnošću: 44,3 po­sto je „za“ a 48,5 posto je „pr­o­tiv“, pokazuje zadnja anketa vladinoga instituta. No većina njih (73,6% želji da se referendum održi. Za to se ne zauzima samo tabor pristašev osamostaljenja, nego i organizacije poput nove live stranke Catalunya en Comu gradonačelnice Barcelone Ade Colau, sindikati, poduzetniki i nogometni klub Barcelona. Ljeta 2014. je ta pokrajina prem zabrane održala prvo si­m­bolično izjašnjavanje Katalon­cev na ko je od šest milijuni biračev sudjelovalo 2,3 milijuna, od kih se nešto već od 80% očitovalo za odcipljenje.

(ur.)

Kategorije