Alergija je pretirana reakcija človičjega imunskoga sis­te­ma na alergene. Alergen more biti bilo ka supstancija, prah u stanu, pelud kitic, stabalj i trave, još i pojedini elementi me­dikamentov, eteričnih ulj ili naša hrana. Simptomi alergije se manife­stiraju zato, kad se naš imunski sistem bori s uzro­čnikom alergije. Simptomi su jako neugodni i človiku otežavaju žitak. Alergija je pos­ta­la prava epidemija modernoga vri­mena. Nju sprohadjaju hu­nja­v­ka, svrbež očiju, mnogokrat i cijeloga tijela, osip (Ausschlag) ili zate­čena sluznica nosa i dišnih pu­tov. Alergije ne moremo potpuno preobladati, ali sim­p­tome moremo znatno ublažiti s odredjenim ponaša­njem. Je­d­nostavni triki postoju, ki mno­gim ljudem pomažu. Simptomi alergije zbog toga nećedu prik noći na čudesan način skrsnuti, ali znatno si človik more poboljšati kvalitet žitka.

Važno je smanjiti kontakt s alergeni i održavati higijenu sluznice. Dokle se zadržavamo vani, naša pratež prima različne alergene. Zato je idealno da se po svakom boravku vani presvličemo, da bi sma­njili količinu alergenov, s kimi smo bili u kontaktu. Tako mo­remo reducirati i alergijsku re­akciju organizma na alergene.

Alergeni su i na površini na­še kože, ka nije prekrita pratežom. Veljek kad dojdemo iz vana nutar u stan je važno, da si operemo ruke, a navečer o­tuširamo i operemo vlase. Spa­t ćemo bolje, ako si alergene ne odnesemo u stelju. Ako alergičar i nije alergičan na prah, ali u fazi akutne reakcije je osebujno ćutljiv na prah. Veće količine udahnutoga praha do­datno iritiraju zatečenu sluznicu i pokreću jaču alergijsku reakciju. Zato je važno, da su držimo dom čist, toliko kot je moguće prez praha.

Mjesta s visokom koncentracijom alergenov, kot na priliku sinokoše i parki, nisu optimalna mjesta za alergičare. Jutro je koncentracija alergenov najveća, tako da se preporučuje projti van čim kasni­je. Človik si more pomoći i s hranom protiv pretirane alergijske reakcije. Na priliku su probiotiki, lisnato povrće i česan dobri protiv simptomov. Nije zdravo konzumirati indus­trij­ski predjelanu hra­nu pak fast food. Pr­­eporučuje se, da si sobu, u koj se naj­već zadržavamo po danu, prozračimo navečer, kad je koncentracija aler­genov najniža. Klima uredjaj je dobar, ar filtrira zrak i odstra­njuje alergene.

Higijena nosne sluznice je isto neophodna u vrimenu najjačega opterećenja alergeni. Gdo je poduzeo sve moguće mjere, da smanji kontakt s uzročniki alergije na minimum, organizmu more pomoći i tim da se skrbi za slobodan nos uz pomoć kap­ljic, ar si i tako more ublažiti neugodne simptome i pobolj­šati žitak s alergijom.

(Agnjica Schuster)

Kategorije