Europska unija dogovorila sustav ranije kontrole putnikov kim nisu potribne vize

Ministri unutarnjih poslov zemalj članica EU 9. junija su na sastanku u Luxembo­urgu usuglasili sustav pret­hodne kontrole putnikov iz trećih zemalj kim ne triba viza za ulazak u europski pro­stor. Europski sustav za informacije o putovanji i njevom odobrenju (Etias), zamišljen je kao sigurnosna mjera ka bi tribala pobolj­šati sigurnosne provjere put­nikov ki u Europsku uniju moru ulaziti bez viza.

LUXEMBOURG — Rič je o usuglašenom stajališću Vije­ća EU-a ko služi kao temelj za pregovore s Europskim parlamentom, ki zajedno s Vijećem donosi konačni tekst. „Etias će poboljšati našu sigurnost i zašćititi naše gradjane. Etias traži da svi oni ki ne tribaju vi­ze budu provjereni prije nego krenu na putu u schengenski prostor. Svakomu gdo predstavlja rizik more biti odbijen ulazak“, priopćilo je malteško predsjedništvo Vijeća EU-a. Komisija je u novembru 2016. predložila uspostavu Etias-a, sustava sličnomu onomu ki imaju Sad, prema komu se svi koji ulaze u tu zemlju, a ne tribaju vize, moraju prik interneta unaprijed registrirati najmanje 72 uri prije ulaska i pla­titi naknadu. Ta registracija se mora napraviti samo jednom i onda valja za veći broj putovanj tr ubrzava preglede na granični prijelazi. Svi ki ulazu u EU, a za to im ne tribaju vi­ze, tribat ćedu prik interneta tražiti prethodno odobrenje. Odrasle osobe morat ćedu pla­titi pet eurov. Postupak ispunja­vanja zahtjeva i odobravanja putovanja tribao bi durati sa­mo desetak minut, a odobre­nje bi valjalo troja ljeta. Tren­u­tačno, gradjani šezdesetak zemalj svita ne tribaju tražiti vi­ze za ulazak u EU. Plan je da Etias postane operativan od 2020. Sustav se uvodi kako bi se prikupljale informacije o osoba ke putuju u Europsku uniju bez vize, ča omogućava provodjenje prethodnih provje­rov radi suzbijanja nezakonitih migracijov i jamčenja sigur­nosti.

(Fenix-magazin/IM/Hina)