Pri finalnom saveznom naticanju »Reci multi« četvrtak 28. februara u Internacionalnoj gimnaziji u bečkoj Neustiftgasse su sudjelovale i dvi školarice, ke pohadjaju Dvojezičnu Novu sridnju školu Veliki Borištof: Jana Ribarić iz Mjenova i Jana Heisinger iz Štamperka (obadvi vrijeda 14 ljet). U svojem govoru su switchale med nimškim i gradišćanskohrvatskim.

 

BEČ — Školarice 4. razreda Dvojezične Nove sridnje škole Veliki Borištof su se naticale u kategoriji do 14-ljetnih. Širom Austrije je pri ovom naticanju sudjelovalo 406 školaric i školarov iz sedam saveznih zemalj (samo iz Koruške i Vorarlberga se nijedan nije javio). Organizator je društvo »Gospodarstvo za integraciju« (Wirtschaft für Integration). 118 je uspilo u finalno naticanje u četiri finalni koli. U grupi do 14- ljetnih je u finalnom kolu bilo 24 sudionikov. Ukupno su se naticali u 45 jezikov.

 

Jana Ribarić si je za temu zibrala „Školski razvitak, politički razvitak kao i sudjelovanje mladine u odluka“. Lara Heisinger je zibrala temu „Moja budućnost — naša budućnost“.
Žiri je po sistemu bodov u svakoj grupi zibrao pet najboljih sudionic i sudoinkov, ke ćedu odlikovati utorak, 19. marca (10.00) u Bečkoj vijećnici. Za gradišćanskohrvatski je u žiriji bio Petar Tyran. Učiteljica Otilija Steiger je bila jako zadovoljna s prezentacijom govorov, jer „divičice da su se jako dobro prezentirale“.

(ured.)

Kategorije

Slike