Rijetkokrat mislimo na pr­o­š­lost naše uže domovine Gradišća, nekadašnje zapadne Panonije. Nekada je ona bi­la pojas izmed austrijske granice i rijeke Rabe, politički dio Svetoštefanske zemlje od 1000. do 1921. ljeta. Pred tim u ranom sridnjem vijeku dio Avarske države. Ni da­nas se ne more točno reći ki su bili ti Avari ali se zna da su u njevoj državi u našoj krajini bili Slavi doma. Iz toga vrimena imamo nazive: Uz­lop, Cikleš, Filež, Borištof, Trajštof, Narda, Ča­jta, Vi­n­cjet, Illmitz, Goberling, Grodnau, itd. itd. … nazive rijek: Raba, Rabca, Pin­ka, Lafnic, Ikva, Kerka, ili Pli­ša na Runačkom brigu itd. 

 

Avare je pokorio i uvrstio u svoju državu franački kralj Kar­lo Veliki. Kada su Ugri došli tijekom 10. i 11. st. su u ovoj krajini načinjili pograničnu, za­šćitnu krajinu, tzv. „gyepű”, to znači ledinu s osiguranimi pri­jelazi na zapad, kako su bila Bečanska vrata ili Šopronska ili Bortanska. Ugarski kralji Árpád su osigurali granicu sa Se­kleri, Pečenegi, Rusi i sa zmožnimi nimškimi „hospites“ tj. naseljeni gosti kako su to bili: Poth, Hunt-Pazman, Gutkeled, Hahold, Mattersdorfer-Forchtensteiner itd. Oni su d­o­nesli u zemlju i mnoge naselje­nike iz Bavarske, ki su skupa s Ugri obdjelivali i kultivirali zemlju i s r­ukotvorci osigurali b­o­gatstvo zapadne Pa­no­nije. U sridnjem vijeku su se pak etablirale velike i zmo­žne, gospošćine, ke su čudakrat bi­le kao kraljevska dobra zalo­žene Habsburgovcem. Kad su Turki u 16. st. svojimi pohodi dosegli i do ovih krajev (St. Gotthard, Kiseg, Beč) su deci­mirali i ovdešnju starosjedila­čku djelatnu snagu, tako je otvoren put za dodatno naselje­nje s Hrvati. Od tada imamo tri brojne narode u ovoj krajini. Najbrojniji su bili Nimci, na drugom mjestu Hrvati. Na ju­gu zemlje je bila i veća grupa Vendov (Windische) naseljeno. Stoprv na tretom mjestu Ug­ri. Vrimenom su došli još Cigani i Židovi u zemlju.

 

Tijekom 19. stoljeća u naci­onalni pokreti su Ugri zapo­sjeli upravna mjesta i počeli svojom kulturom širiti tzv. hun­garizam, čim su i druge naro­d­nosti podredili madjarskoj na­cionalnosti. Najvidljivije i da­nas u madjarizirani imeni dru­ge narodnosti.

 

Nimci, Ugri i druge nacionalnosti su od sredine 19. st., točnije od revolucije 1848. na­c­ionalistički orijentirani. Tako imamo od toga vrimena i prve rasprave o priključenju zapad­nougarskoga teritorija na austrijski, nimški teritorij. Akutno je sve to nastalo prilikom razvalenja Austro-Ugarske Monar­hije. I dokle su se Nimci p­o­čeli organizirati u tom pitanju, su Ugri pokušavali postaviti protivtežu. Austrija se je u pitanju zapadne Panonije ćutila u pravu, jer je teritorij dodi­ljen u mirovnom ugovoru u St. Germainu (1919.) njim, a U­garska u Trianonu (1920.) pri­tisnuta na predanje zapadne Panonije. No to nije išlo kao po loju.

 

Ugri su se branili tzv. nimškom autonomijom, „cunjavom gardom“, Lajta-bánságom, na­padi na austrijsku žandarmeri­ju i teritorij kako Kršljona, Bru­ke, St. Margarete, Cindrofa i  na jugu. Ali istotako i diplom­a­cijom, kako to vidimo u Venecijanskom Protokolu. Austrijanci pak s poznatom Hean­ce­­n­republikom, pokretom „Deutsch-Westungarn“, veli­kim propagandističkim aparatom iz Beča i Mjesta.

 

U tom procesu su: Ugarska Sovjetska Republika, pokusi restauracije kraljevstva od Karla IV., češki plan korido­ra, potribovanja priminjenja narodnoga glasovanja na cjelo­kupnom teritoriju, nagražanje Austrije, da će pristupiti Ma­loj Antanti, cesarski manifest i knjiga Popovicijeva samo epizode na putu do samostalnoga Gradišća. A Hrvati u tom kao­su opet na litici vage morali su odlučiti se u životni pitanji, kako su se to morali jur u 16. stolkjeću, kad su došli u zapadnu Panoniju, Dol­nju Austriju, zgornju U­garsku (današnju Slovačku) i Moravsku.

 

I tako dojde zapadna Panonija 1921. kao nova pokrajina starim austrijskim krunskim zemljam. Na početku se zove onako nesigurno Heanzenland (1918/1919.), ko ime se je ali i špotljivo upotribljavalo, od 1919. lj., postupačno po Adalbertu Wolfu: Vierburgenland, pak Dreiburgenland od čega o­stane samo Burgenland. Hrvatsko ime Gradišće je po nim­škom Burgenland po Mati Meršiću Miloradiću.

(NB)

Kategorije

Slike