Dosadašnji predsjednik Prezidija SP-mandatarov iz hrvatskih i mišanojezičnih općin Gradišća, bivši načelnik u Stinjaki Fred Grandić je iz zdravstvenih uzrokov položio svoju funkciju. Njega je naslijedio SP-načelnik u Vulkaprodrštofu Rudi Haller.
VULKAPRODRŠTOF — Načelnik Vulkaprodrštofa, Rudi Haller, je novi predsjednik Prezidija SP-mandatarov iz hrvatskih i mišanojezičnih općin Gradišća.  Haller (50) je naslijedio dugoljetnoga načelnika Stinjakov, Freda Grandića.
Vjerojatno je da će Haller naslijediti Grandića i u hrvatskom Savjetu za narodnu grupu.
Zbog zdravstvenih uzrokov je Grandić lani položio svoju funkciju kao načelnik Stinjakov a je predao peljanje i Prezidija u mladje ruke. Grandić je 2003. ljeto od ondašnjega predsjednika Zemaljskoga sabora, Waltera Priora preuzeo predsjedničtvo Prezidija. (ur.)

Kategorije