U okviru posebne internet platforme u Saveznom kancelarstvu „Meine Inputs zur Medienenquete“ se je i Hrvatsko štamparsko društvo obratilo ovoj platformi a tim indirektno i ministru kulture Gernotu Blümelu, ki je odg­o­voran i za medije a tim, naravno, za manjinske medije.

BEČ — Izdavač Hrvatskih novin, Hrvatsko štamparsko društvo je dalo svoj predlog o pravnoj realizaciji u noveli Pot­pore za tiskanice polag § 10 odl. 1 Zakona o narodni gru­pa a u vezi s tim uključivši i popis strošak za 2018. ljeto.

Priključivši se predlogu Ce­n­tra austrijskih narodnih grup i HŠtD je predložilo tekst za pr­o­mjenu Zakona o podupira­nju štampe. Srž toga predloga je, da je Savez obavezan financij­ski podupirati očuvanje mno­štva tiska a tim i tajednikov Hrvatskih novin i koruško­slovenskih No­vic.

U sljedećem predlog za pr­o­mjenu zakona: „(1a) Die Voraussetzungen des Abs. 1 Z 4 entfallen bei Druckschriften, die in einer Sprache der Volksgrup­pen gemäß Art. 8 Abs. 2 B-VG herausgegeben werden und der Förderung und Erhaltung dieser Volksgruppe dienen.“

(ur.)

Kategorije