ČAJTA - PROMJENA. 16. marca, na predvečer svojega 61. rodjendana je dosadašnji kotarski seljački peljač kom. savj. Belo Rešetar po 20 ljeti predao tu funkciju u mladje ruke i to zastupniku u Zemaljskom saboru Reinhardu Janyju iz Dolnjih Sič. Jany se je najprvo zahvalio a prlje nego je Rešetar naprikdao svoju funkciju je u svojem predavanju naglasio uz ostalo, da ima 91 selo i da nije moguće poiskati sva ta sela, zato su potribne skupne sjednice.

Što ga jako boli je to, da se mladina ne zanima za politiku i da imaju samo dva načelnike ki dohadjaju iz poljodjelstva i to iz Nimških Šic i Čajte. Ali imaju barem šest vicenačelnikov iz poljodjelstva. Pred 30 ljet je bilo još 15 posto načelnikov iz poljodjelstva. SP kao govorača za poljodjelce ima učitelja u Parlamentu. Rešetar je istaknuo i svoje zadovoljstvo da Gradišće ima poljodjelca za saveznoga ministra poljoprivrede i okoliša dipl. inž. Nikija Berlakovića. Kao peljač seljakov u Kotaru Borta je Bela Rešetar mogao tri pute osvojiti izbore za tu funkciju.
Pri spravišću se je i čulo, da ima 14% žen u kotarskom poljodjelstvu kao i to da su žene čvrsto zastupane u Crikvi. Zemaljska savjetnica mr. Michaela Rešetar se je zahvalila sadašnjemu kotarskomu peljaču Beli Rešetar (17 ljet dugo jur živu u skupnom hištvu) i želji novomu predsjedniku Reinhardu Janyju dobru suradnju s poljodjelci. Za svoj 61. rodjendan i za hvalu za 20 ljet u funkciji kao peljač poljodjelcev je Belo Rešetar dostao košaru punu s produkti iz bio-seljačtav iz Gradišća.          (vili tišinaj)