Migracije su prioritet — Europa se uzda u austrijskoga kancelara Sebastiana Kurza: Evo kako će predsjedati Eu­rop­skom unijom sljedećega pol ljeta. Austrija je 1. julija od Bugarske preuzela pred­sjedanje Vijećem EU-a, a pri­je austrijskoga kancelara rezultate bugarskoga pred­sjedanja europarlamentarcem iznio je bugarski premi­jer Bojko Borisov.

BEČ/STRASBOURG — Austrijski kancelar Sebastian Kurz u utorak, 3. julija je u E­u­ropskom parlamentu u Strasbourgu predstavio programe predsjedanja Austrije Europ­skom unijom i najavio da će pitanje migracijov imati naj­vi­ši prioritet tijekom idućih mi­seci. Migracijska kriza stvorila je nesigurnost med europskimi gradjani a „zašćita europskih granic mora biti naš najviši pri­oritet i mora dojti do promjene u našoj migracijskoj politiki“, ustvrdio je austrijski kancelar. Prioritet austrijskoga pred­sjedanja stoga će biti promicanje snažnije zaštite vanj­skih granic kako bi se sačuva­la otvorenost granic unutar U­­nije a pružilo sigurnost gradja­­nom EU-a, najavio je Kurz na plenarnoj sjednici Europskoga parlamenta.

Slogan austrijskoga šesto­mi­­sečnog predsjedanja EU-om je „Europa koja štiti, brani“.

Kancelar Kurz je istaknuo kako se pojam zaštite u austrij­skom programu ne odnosi sa­mo na granice i zaštitu od ilegalne migracije nego i na za­šti­tu socijalne sigurnosti europ­skih gradjanov. Pored pitanja migracija Beč posebno ističe razvoj digitalnoga gospodar­st­­va kako bi se osnažila konku­rentnost EU-a i važnost stabil­nosti zapadnoga Balkana i pri­bližavanje te regije EU-u. „Sma­tram da ideal Europe m­o­re biti ostvaren stoprv kada se zapadni Balkan integrira u Eu­ropsku uniju“, rekao je Kurz i najavio da će Austrija promicati proces priključivanja zemalj regije Uniji. Austrija že­lji graditi mo­ste i pomoći u prevladavanju razlik i napetosti u Europi, re­kao je Kurz. U govoru europa­r­lamentarcem kao interes EU istaknuo je i važnost razvoja i stabilnosti Afrike. Predsjednik Europskog parlamenta Antonio Tajani je na konferenciji za tisak s Kurzom pozdravio najavljeni angažman Beča na rje­šavanju pitanja migracijov. On je istaknuo kako je potribno za­ustaviti migrantsku rutu prik Balkana tr napomenuo kako se „priliv migrantov zaustavlja u Afriki“. EU mora intervenirati na tom kontinentu, rekao je Ta­jani i napomenuo da se „bez Marshallovoga plana za Afriku ne more riješiti problem“.

„Nije već moguće gubiti vri­me u pitanju migracijov i zato cijenim stav austrijskoga kancelara“, rekao je Tajani i ocije­nio kako se reforma sustava azi­la u EU ne može odlagati tr da je triba provesti do kraja ljeta.

(uredn.)

Kategorije