Austrija: najprije osigurati vanjske granice

Austrija poslala upozorenje cijeloj Europi zbog migrantov: „Dojt će do domino efe­kta!“ Austrija, ka je s 1. 7. preuzela rotirajuće predsje­d­ničtvo EU-a, stavila je pita­nje migracijov kao prvi prio­ritet, a pri tom težišće stavlja na vanjsku dimenziju toga pitanja, odnosno obrambu, zašćitu vanjskih granic.

BEČ — Austrijski dužnosni­ki u razgovori sa skupinom bri­selskih dopisnikov, pozvanih u Beč u povodu preuzimanja ro­tirajućeg predsjedničtva, isti­ču da bi veće kontrole i zaustav­ljanje ilegalnih migrantov na vanjski granica dalo drugačiju sliku i olakšalo rješavanje dr­u­goga aspekta migracijov — kre­tanje migrantov unutar EU-a, tzv. sekundarne migracije, ka­da migrant po ulasku na terito­rij EU-a odlazi prema ciljanoj destinaciji, najčešće Nimškoj i Švedskoj.

„Moramo najprije kontrolirati vanjska ulazna vrata u na­šu zgradu, a stoprv onda razgovarati o rasporedjivanju lju­di po soba u našoj kući“, veli jedan austrijski dužnosnik.

Ostaje nejasno ča se smatra vanjskimi granicami EU-a, jer se često iz izjavov dužnosnikov EU-a i zemalj članic more raz­umiti da pod tim zapravo mislu na vanjske granice schengen­skoga prostora.

Pitanje sekundarnih migracijov dopeljalo je do velike kri­­ze u odnosi nimške Demokrš­ćanske stranke Cdz s nje ses­trinskom strankom iz Bavarske Csu.

Po nekoliko tajedan napeto­sti Cdu/Csu postigle su 3. ju­lija navečer kompromis o izbi­­gličkoj politiki i tim okončale krizu ka je prijetila raspadom stranačke unije i posljedično nimške vlade. Sporazum kim je predvidjena uspostava tranzitnih kampov za migrante na nimškoj-austrijskoj granici, tri­ba još odobriti treti koalicijski partner, socijaldemokrati (Spd), ali traži se i potpora drugih članica EU ke bi preuzele tra­žitelje azila ako su ti ljudi prvi put bili registrirani na teritoriju tih držav. Kompromis pred­vidja vraća­nje migrantov ki su jur registri­rani u nekoj drugoj članici u ze­mlju prvoga prihv­a­ta ili pak u susjednu Austriju.

Austrijski ministar prometa Norbert Hofer izjavio je 4. julija u Beču na konferenciji za novinare da će Austrija zatvoriti svoje južne granice ako to učini Nimška na svojimi južnimi granicami. „Ne želimo p­ostati zemlja prihvata za mig­rante u koj bi oni bili blokirani jer ne moru nikamo dalje“, re­kao je Hofer. Ako se to dogodi dojt će do domino efekta, a to bi onda značilo i suspenziju schengenskoga prostora bez u­nutarnjih graničnih kontrolov.

U četvrtak, 5. julija je u Beč došao nimški ministar unuta­r­njih poslov Horst Seehofer ki je o pitanju migracijov razgovarao sa Sebastianom Kurzom.

(IM/Hina)