Najvažnije je za cvatuću kiticu, da je vidjena. Rasline se pomnožavaju oplodjom insektov (Insektenbestäubung). Zato za vrime cvatnje izazivaju pažnju kričećimi farbami. Najvažnija nakana im je, privući čim već pčel, bumbarov (Hummeln), leptirov (Falter) i kukcev. Pri vabljenju rasline moraju biti zvite i lukave. Insekti je naime pohadjaju zato, da bi mogli grickati od slatkoga nektara, koga im producira cvijet.

Ponekad insekti flaču i pelud. Pri svojem sladokusnom jilu se pelud zalipi na dlačice nogic i tijelo insektov. Kad pak pohodu drugi cvijet, se pelud zalipi na ženski dijeli cvijeta i oplodnja se je ugodala.
Kitice jur izdaleka vabu insekte svojimi upadljivimi farbami. Čim im se kukci približu, je važno, da je prepoznatljiva sredina cvijeta bogata nektarom. Zato je sredina cvijeta obično svitlija ili škurija nego rub. Insekti onda moru ciljano spustiti se onde, kade je najveć nektara. Ta sistem, ki pelja kukce cvijetu, se dobro vidi kod ognjaca (Ringelblume), rože ili sleza (Malve), koga vidimo na sliki.

Kategorije