Rep. Hrvatska ulaže puno pažnje u osiguranje hrvatske nastave u Austriji. Kako je prilikom sastanka naglasio Petar Tyran, na svaki način je hitno potribno ustoličiti hrvatski školski sustav za Beč.
BEČ — U subotu, 8. decembra u prostorija Konzulata Veleposlanstva Republike Hrvatske (Vrh) Beč održan je sastanak g. Milana Bošnjaka, voditelja Odjela za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa RH s čelniki hrvatskih udrug i organizacijov u Beču ke se bavu educiranjem dice hrvatskih iseljenikov u domeni hrvatskoga jezika i kulture u  Austriji. Sastanku su prisustvovali: g. Gordan Bakota, veleposlanik RH u Austriji, fra Josip Koren, voditelj katoličanske misije u Beču, gdja Ljubica Tadić, povjerenica RH za suradnju u obrazovanju u Austriji, g. Perica Mijić, voditelj Dičje škole Anno 93 u Beču, g. Petar Tyran, kurator Hrvatskoga centra u Beču, g. Filip Zloušić, predsjednik Hkd Napredak Beč, g. Miroslav Piplica predsjednik Austrijsko-hrvatske zajednice za kulturu i šport u Beču, g. Željko Batarilo, predstavnik Hrvatskoga svitskoga kongresa u Beču i Branimir Lončar, ministar savjetnik u Vrh Beč.

 

Dogovoreno je:

1. Popis zainteresiranih iz ankete »Hrvatski je moj izbor« (proveo Hrvatski svitski kongres u Austriji) triba sada spustiti na nižu razinu i realizirati je u pokrajina ili gradi kade je veća zainteresiranost za pohadjanjem nastave.
2.  Organizirati sastanak sa svimi nastavniki hrvatskoga i Bks jezika (oni ki govoru hrvatski), i to u prvom kvartalu 2013. ljeta. Tu obavezu preuzela je povjerenica Lj. Tadić.
3.  Reakcija hrvatske države na „serbokroatisch“ i „Bks“ — potribno je sastaviti ogledni primjerak odgovora i obrazloženja (zajedno Mzos i Vrh Beč) kojim bi odgovarali na neprihvatljive nazive hrvatskoga jezika u Austriji.
4.  Organizirati znanstvenu konferenciju o hrvatskom jeziku u Beču, kada za to budu stvoreni potribni uvjeti.
5.  Dati podršku Anno 93 u daljnjem održavanju nastave hrvatskoga jezika i kulture.
6.  Poticati suradnju gradišćanskih Hrvatov i hrvatskih iseljenikov. Daje se načelna potpora ideji uvodjenja hrvatskoga obrazovnoga sustava u Beču za sve generacije, kako gradišćanskih Hrvatov tako i hrvatskih iseljenikov, i to od predškolskoga odgoja do mature. U tom smislu, podupira se osnivanje Hrvatsko-austrijske gimnazije u Beču, na tragu jur postojećega pozitivnoga iskustva iz slične gimnazije u Borti, Gradišću.  

(Branimir Lončar)