VULKAPRODRŠTOF — Nedilju 14. novembra je folklorno društvo Poljanci u Vulkaprodrštofu priredilo sada jur tradicionalno folklorno otpodne u kulturnom centru općine.

Tema ljetošnje priredbe je bila „Po hrvatsku po Europi“. U prepunoj dvorani su Poljanci mogli pokazati, da su se cijelo ljeto trudili, da zavježbaju novi program. Oduševili su publiku jačkami na hrvatskom i na drugi europski jeziki.

Gradišće stoji ovo ljeto pod geslom „Gradišće tanca“. Različni projekti su tekli, priredbe su organizirane, a pokusilo se je, da svaka starosna dob tanca. Poljanci su pri tom projektu suradjivali i su organizirali dva tančene večere s nimško-ugarskimi tanci i jedan tančeni večer s južnoslavenskimi tanci. Od ugarskih Nimcev su se naučili „Malinarski tanac“ s kim su publiku jako pozitivno presenetili. Kao gosti su bili pozvani folkloraši grupe Anno 93 iz Beča ka je pokazala plese „Slavoniju“ i „Linđo“.

Nabita dvorana i oduševljena publika su opet jednoč potvrdili da je vridno, pozivati ljude na folklorno otpodne. (ak)