U Željeznu su četvrtak 5. februara priredili europsko jezično naticanje za opće o­b­razovne škole. Za ovo ljeto­šnje naticanje, ko zajedno organiziraju Pedagoška vis­o­ka škola i Zemaljski školski savjet, se miru školarice i školari u tudji jeziki i jeziki gradišćanskih narodnih grup. Naticalo se je oko 100 školaric i školarov u ukupno osam jezikov. Ljetos se je u hrvatskom jeziku naticalo 12 kandidatov. Oni su mogli slobodno birati med gradiš­ćanskohrvatskim i hrvatskim standardnim jezikom.

 

ŽELJEZNO — Lucija Lu­kić iz Dvojezične savezne gimnazije u Borti je dobila naticanje u hrvatskom jeziku. 2. mjesto je položila Martina Špiranec iz Savezne gimnazije Željezno a 3. mjesto je osvojio Danijel Frkat, ki pohadja Saveznu gim­naziju u Matrštofu. Svi dobitniki su primili pinezne nagrade, knji­ge i bone.

 

O važnosti ove priredbe je rekla mr. Angelika Kornfeind, peljačica Djelatne zajednice h­rvatskih učiteljev, da je za školarice i školare jako važno, da idu na takovo naticanje. Za nje da je to jako dobro jer je ovo dobra vježba za maturu. Oni moraju isto kako i pri ma­turi na jednu temu pred kom­i­sijom slobodno govoriti i se d­o­sta brzo odlučiti, ča i kako će­du oni odgovoriti u jednoj situ­aciji, je rekla profesorica Angelika Kornfeind za Hrvatski radio Orf-a Gradišće. Nadalje je naglasila da bi se moglo već kandidatov najaviti. A ča se ti­če gradišćanskohrvatskoga j­e­z­i­ka, onde da se vidi, da je jezič­no znanje na žalost sve manje.

 

Ljetos se je ukupno naticalo već od 100 školarov u osam je­zikov. Med njimi 12 u hrvat­kom jeziku. Hrvatski sudioniki moru slobodno birati med gra­­dišćanskohrvatskim ili hrvat­skim standardnim jezikom. U pretkolu si kandidati pripravu temu, o koj pak peljaju 10 mi­nut dug razgovor sa žirijom. U finalu se onda najbolji tri po kratkoj pripravi miru u diskusi­ji pod peljanjem moderatora.

 

Dobitniki naticanja su primili pinezne nagrade, knjige i bo­ne. Naticanje organizira Ped­a­goška visoka škola.
Žiri ne ocijenjuje neko str­u­čno znanje nego šikanost i ko­rišćenje jezika u govoru. Lani je pri Europskom jezičnom na­ticanju za opće obrazovne vi­še škole sudjelivalo isto 12 školarov u hrvatskom jeziku.

 

(Angelika Kornfeind)