To, kao u naslovu („Kroatisches Wien in Bildern“), je tema izložbe fotografijov ka se kaže u Konzularnom odjelu Veleposlanstva Republike Hrvatske u Beču, Opern­gas­se 20b, u 4. bečkom kotaru, ku su otvorili 16. decembra u okviru Božićnoga domjenka na koga je pozvao velepo­slanik Gordan Bakota. Kur­a­tor izložbe je dr. Josip Ser­šić, fotografije je snimio mr. Michael Ellenbogen, a izradu je obavio Mijo Jurić.

 

BEČ — Izložba je plod djela na knjigi »Hrvatski Beč«, bu­du­ći da su fotografije snimljene s tom svrhom, da bi bile ilus­tracije za tu knjigu. No za nju je iskorišćen jako mali broj njih tr je još u vrime snimanja iskrsla ideja da se one fotografije, ke ni­su objavljene, prika­žu na izložbi — ča se sada i o­stvaruje. Od već stotin (do kih tisuće) snimljenih fotografijov objektov i predmetov ki su vezani uz povijest Hrvatov u Be­ču, izabrano je sada 60. Vidimo ovde snimke već spome­ni­kov Hrvatov u Beču, različnih spomen-mjest, zgradov, spomenpločov, grbov, muzejskih izloškov i drugih stvari. Kroz i­z­­ložbu nas peljaju šarene niti-vodilje (bojani registar) i dvojezični prospekt na kom su o­kupljeni podnaslovi fotografijov.

 

Tako ovde ima 9 spomenikov, 31 zgrada (uz elemente ar­hitekture), 5 grbov, 7 muzej­skih izloškov, 5 spomenploč uz još poneku drugu stvar.

 

Simbol zelene boje nas upu­ćuje na kulturu (znanost i um­jetnost), črljene i bijele kokice kroatiku tj. eminentno hrvatske teme (npr. Hrvatsko Selo/Kro­­wotendörfel), črljena boja na vojsku, ljubičasta boja na cri­kvu, tr plava na „Jadran“ (hrvatske primorske zemlje) do­kle nas črno-žuti simbol upu­ćuje na politiku.

 

Pod peljanjem kuratora sn­i­mio je autor fotografijov i već takovih fotografijov ke su, na svoj način, ispale simboličnimi i „povijesnimi“. Tako je npr. na samom Spittelbergu, biv­šem Hrvatskom Selu snimljen lo­kal poduzeća Adria Reisen — u fazi demontaže, ta putni ured je otišao u povijest. Ovde su i snimke Kanizijeve crikve tr iz­laz iz blagovaonice Hrvatskoga kolegija. Kroz mnoga dese­t­ljeća je Kanizijeva kuća bila susretišće hrvatske mladine kao i odraslih, sidišće već hrvatskih bečkih društav… Da­nas je i to postalo prošlošću — kao i ona ilustracija u knjigi »Hrvatski Beč« ka prikazuje bi­blioteku Hrvatskoga kolegija, jer niti ona već ne postoji, a nje fond je (za Hrvate) propao. Brojni hrvatski znanstveniki ki su se ovde smješćali za vri­me svojih bečkih istraživanj morat ćedu potražiti druga bo­ravišta. U crikvi već neće biti hrvatskih maš… Jednoč u budućnosti moru Hrvati ovde p­o­staviti spomenploču sličnu onoj ko se nalazi na starom Hr­vatskom Kolegiju u ulici Schö­n­laterngasse. Apropo, i u toj ulici je bio jedan Dalmatinerkeller, a u njoj je (u 17. st.) ži­vio biškup Kolonić. I poneka daljnja fotografija ima višestr­u­ko značenje, kao npr. modeli dunajskih ratnih šajkov iz Vojnopovijesnoga muzeja (Hgm), jer nisu samo na šajka služili hrvatski mornari, nego je i osni­vač bečkoga Brodarskoga Ars­e­nala bio Hrvat Jerolim Zadranin (1514.). Ili uzmimo npr. zgra­du u koj je bila smješćena Hrvatska dvorska kancelarija (u susjedstvu crikve Am Hof) — u njoj je Ludwig Adamović Junior ljeta dugo stolovao kao vrhovni sudac Ustavnoga suda (VfGH). Pored zrinske kuće, u Palači Harrach, pri Središnjoj Harrachovskoj kancelariji bila je i adresa Dalmatinskoga privrednoga društva. Na velikoj re­ktorskoj ploči je osim Adamo­vića Seniora zapisan i Hrvat (s Moravskoga Polja/Marchfeld) Adam Dvertić — inače pomoćni biskup Bečki. Isusovački, Jezuitski Kolegij (Staro Sveučiliš­će) povezan je takaj i sa mn­o­gobrojnimi hrvatsko-austrijskimi jezuiti ki su bili u zajedni­čkoj Provinciji (redodržavi) — sada se slavi 450. obljetnica do­laska jezuitov u Austriju. Zgrada Parlamenta je vezana i uz brojne hrvatske parlamentarne zastupnike iz Cislajtanije, ali i uz današnje gradišćanskohrvat­ske (austrijske) zastupnike i po­litičare. A ima i drugih dvostru­kih vezov pojedinih objektov na ovoj foto-izložbi.

 

Mnogi od posjetiocev izložbe doživit ćedu poneki aha-efekt otkrivajući nepoznate detalje povijesti Hrvatov u Beču.

(Josip Seršić)

 

Kategorije

Slike