19. i 20. decembra u Za­g­rebu su održali prvu sjednicu Savjeta Vlade RH za odnose s iseljeničtvom ki će se baviti povezivanjem iseljenikov s domovinom. U Savjetu su predstavniki hrvatskih iselje­nikov iz BiH, zemalj Europ­ske Unije, tr europskih i prik­oceanskih zemalj. Svi člani Savjeta imenovani su na ma­­n­dat od četira ljeta.

Za predsjednika Savjeta Vlade RH za Hrvate izvan RH izabran je prof. dr.sc. Nevenko Herceg, a potpredsjedniki su: Tomislav Žigmanov, predstavnik hrvatske nacionalne manjine, Luka Krilić, predstavnik hrvatskoga iseljeničtva/dijaspore iz europskih zemalj, John Peter Kraljić, predstavnik hrvatskoga ise­ljeničtva/dijaspore iz prikoceanskih zemalj i Ilija Na­kić, predstavnik Hrvatov u BiH.

 

ZAGREB — Na konstituirajućoj sjednici Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske su izabrani predsjednik i potpredsjedniki Savjeta. Za pred­sjednika izabran je prof. dr. sc. Nevenko Herceg, za potpred­sjednike Tomislav Žigmanov, predstavnik hrvatske naci­onal­ne manjine, Luka Krilić, pred­stavnik hrvatskoga iseljeničtva/ dijaspore iz europskih zemalj, John Peter Kraljić, pre­dstav­nik hrvatskoga iseljeničtva/di­ja­spore iz prikoceanskih zemalj i Ilija Nakić, predstavnik Hrvata u BiH. Na prvoj sjednici sudjelovalo je 55 članov Savjeta — predstavnikov Hrva­tov izvan RH i 27 članov Savjeta po polo­žaju iz RH.

 

Člani Savjeta iz reda pripad­nikov Hrvatov izvan RH su predstavniki udrug, organi­za­cijov i institucijov Hrvatov izvan RH. To su osobe ke su u­važene u sredina u ki živu, angažirane na očuvanju i jačanju hrvatskoga identiteta svojih za­jednic i na unapredjenju odnosev sa svojom domovinom. Imenovani su na prijedlog hrvatskih zajednic iz država iz kih dolazu, na mandat od 4 ljeta, tr ne primaju pineznu naknadu za svoje djelo. Člani Savje­ta po položaju su predstavniki dr­žavnih tijel i institucijov u RH.

 

Zastupljenost Hrvatov izvan Republike Hrvatske u Savjetu Vlade RH odredjena je suklad­no brojnosti i značaju Hrvatov u pojedinoj državi, aktivnosti i povezanosti zajednice s RH, kao i djelu na afirmaciji ugleda i interesa RH. Tako bosansko­hercegovački Hrvati imaju 9, hrvatska manjina u europski i susjedni zemlja 17, a hrvatsko iseljeničtvo 29 predstavnikov. Med njimi je najveć biznism­e­nov, ali ovde je i na primjer odvjetnik Ivan Tomić iz Chicaga, nekadašnji savjetnik čikaškoga gradonačelnika, tr umjetnik Nenad Bach.

 

Savjet će se sastajati jednoč u ljetu, a koliki je potencijal hr­vatskih iseljenika jako dob­ro govori podatak da godišnje prik različnih inozemnih do­znakov u hrvatski proračun sti­že gotovo milijardu i pol US$.

 

Osim toga, Hrvati izvan domovine odlični su lobisti, promotori Hrvatske, tr su pipravni dopeljati investitore u Hrvatsku, kao uostalom i sami u­lagati vlastiti kapital, doznajemo u Državnom uredu za Hrvate izvan RH.
U izjavi za novinare, pred­sjednik Savjeta Nevenko Herceg iskazao je zadovoljstvo izborom, naglasivši da je pred njim, ali i pred Savjetom jed­na časna i odgovorna dužnost. Govoreći o cilji Savjeta, naveo je zašćitu prav i interesov Hrvatov izvan Hrvatske tr zašćitu i jačanje hrvatskih zajednic, gospodarsku, kulturnu i svaku drugu suradnja s Hrvati izvan RH. Važnim je istaknuo i povratak iseljenikov u RH. 

 

 

Prvi dan sjednice u hotelu Sheraton, tijekom koga su se birali predsjednik i četiri potpredsjednika Savjeta, zapo­čeo je riči predstojnice Državnoga ureda za Hrvate izvan RH, Darije Krstičević. Sav­jet je u­temeljen Odlukom Vlade RH 6. lipnja 2013., a zadaća mu je pomagati hrvatskoj Vladi u kreiranju i provodjenju politike, aktivnosti i programov za Hrvate izvan Republike Hrvat­ske. 

(www.mup.hr) (uredn.)

 

Kategorije