Ministar je posjetio Hrvat­sku, ali se u hrvatski mediji povodom toga već govori o tzv. regiji, negoli o Hrvat­skoj; analogno tomu se u au­strijski mediji govori već o tzv. zapadnom Balkanu, a bilo je govora i o Srbiji. Au­strijski i svitski mediji „brujali“ su povodom posjeta Hr­vatskoj novoga austrijskoga ministra vanjskih poslov Sebastiana Kurza. Interes novinarov i javnosti prouzroko­van je ministrovom mlado­š­ću i njegovom odlukom da  za svoje „kršćenje“ izabere baš Hrvatsku.

Austrijskoga ministra vanjskih poslov Sebastiana Kurza primili su 20. 12. u Zagrebu pre­dsje­d­nik Republike Ivo Josipović i predsjednik Sabora Ivo Leko. Josipović i Kurz razgovarali su o jačanju partner­skih odnosev, posebno gospodarskih i o europskoj perspektivi zemalj jugoistočne Europe, stoji u priopćenju ureda Predsjednika.

 

ZAGREB — „Mladi austrij­ski ministar u Zagrebu. Naši i austrijski diplomati dilu veleposlanstva. Brz dogovor — Au­strija ozbiljno želi ojačati veze s našom zemljom, ali i drugimi susjedi. Kurz: Moj dolazak u Hrvatsku kao prvi službeni posjet — poruka uniji. Slično u Skandinaviji (tj. zajednička veleposlanstva). Trilateralni sastanak — tj. A/HR/SLO (S­an­dra Veljković, Večernjak).“

 

„Susreo se je (Kurz) i s pre­d­sjednikom Ivom Josipovićem (i) dogovorio konkretne poteze: hrvatski diplomati u tre­ti zemlja, onde kade Hrvatska nima predstavničtva, ćedu biti smješćeni u austrijski diplomatski predstavničtvi. Sustav je to ki uspješno primijenjuju, primjerice, skandinavske dr­ža­ve, a predstavlja znatno ušparanje. (...) Dokle je za javnost Kurz bio kuriozan zbog ljet, kroz prvi službeni posjet stranoj državi, a izabrao je Hrvat­sku ,zbog snažnoga prijatelj­s­t­va ali i kao poruku EU’, austrijski je ministar fokus s lika uspješno prebacio na djela, po­kazavši da u austrijskoj vanj­skoj politiki postoji novi impuls prema regiji... Dolazak S. Kurza u Hrvatsku takaj je ja­san signal da Austrija ozbiljno želi ojačati veze, ne samo s Hrvatskom, već se intenzivnije pozabaviti regijom, u sklopu inicijative za trilateralni sast­a­nak ministrov vanjskih pos­lov Austrije, Slovenije i Hrvatske tr obnavljanja impulsa da se uz Hrvatsku pomogne europe­izaciji regije... Kurz je (pohva­lio) odluku ministrov vanjskih poslov EU da pregovori sa Sr­bijom započnu 21. I. 2014., ča (da) će biti ,veliki dan za regiju’ tr dodao da zapadni Balkan ostaje i dalje jedan od prioritetov austrijske vanjske politike“. 

 

Hrvatska će još već ljet biti i nadalje bespomoćna tr ne će moći pomoći niti sama sebi, a kamoli da se brine za cijelu re­giju — ča je sinonim za Balkan. On „zapadni Balkan“ je konstrukt ki je zapravo „Jugoslavi­ja minus Slovenija plus Albanija“. Da li hrvatska javnost uopće ima volje se baviti još i timi stvari?

(uredn.)

 

Kategorije