Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, ka je boravila u službenom pohodu Italiji, poručila je hrvatskoj zajednici u toj zemlji da je veliko demografsko bla­go za RH tr da se ufa kako ćedu se jednoga dana vratiti u domovinu s iskustvom i zna­njem stečenimi u država ke normalno funkcioniraju i kada im padne vlada.

RIM — „Željimo da aktivno pridonosite životu u domovini. Vi ste i veliko demografsko bl­a­go za RH“, rekla je predsjedni­ca u 29. maja navečer u hrvat­skom veleposlanstvu u Rimu kade je nazočila završnom dijelu programa proslave 20. o­b­ljetnice dopunske nastave tr se je susrela s predstavniki hrvat­ske zajednice.

„Ufamo se da ćedu ovi mla­di ljudi, ova dica ku sam da­nas vidjela, da će se jednoga dana vraćati u Hrvatsku obogaćeni iskustvom, znanjem i navikami ko su stekli u država kakova je Italija i drugi država za ke vidimo da i kad padne vlada da nastavu normalno funkcionirati jer postoji državna uprava, državna služba ka je profe­sionalna i ka ne ovisi isključivo o politiki već prije svega v­o­di računa o državni interesi“, istaknula je. „To nam mora bi­ti jedan od temeljnih ciljev i u našoj hrvatskoj državi.“

Predsjednica Grabar-Kitaro­vić je zahvalila pre­dstav­ni­kom na dolasku u veleposlan­stvo ka­ko bi razgovarali o položaju Hr­vatov u Italiji i sve­mu onomu ča hrvatska država mo­re učiniti kako bi i dalje jačali veze s domovinom i promicali hrvatski jezik, kulturu i svako drugo nasljedje.

Čestitala je školarom hrvat­ske dopunske škole u Rimu, ku pohadja 47 dice, i hrvatskoj zajednici jubilarnu obljetnicu. „Drago mi je da ste toliko us­trajali i uspili održati hrvatsku nastavu, ali pred nami je zada­ća širenja toga projekta i u dru­gi kraji Italije jer bogatstvo jezika najveće je bogatstvo ne sa­mo ko roditelji mogu prenijeti na svoju dicu… već i nešto ča matična država more dati pre­ma svojim iseljenom posebno druge, trete, četvrte i sljede­ćih generacija“.

Predsjednica je rekla da je u razgovori s talijanskim pre­d­sjednikom Sergiom Mattarellom ali i drugimi dužnosniki hrvatska zajednica bila izuzet­no važna tema. „Vi ste ne sa­mo jedan snažan most izmed naših dvih država ki odražava tu zajedničku prošlost, zajedničko povijesno, kulturno i dru­go nasljedje već prije svega i budućnost“, istaknula je.

U Italiji prema procjenama živi 60.000 Hrvatov, a u Moliseu, ki je hrvatska predsjednica posjetila u srijedu, 30. ma­ja, priznati su kao jezična zajednica. „Drago mi je da Italija poduzima korake da se to ostvari i u drugi provincija, drugi dijeli Italije i ufam se da će hrvat­ska država odgovoriti na na­čin da ćemo poslati još već učite­ljev i učiteljic hrvatskoga jezika i da ćemo svakako djelati ne samo na očuvanju postoje­ćih lektoratov na sveučilišći u Italiji već da ćemo otvarati i nove lektorate hrvatskoga jezika.“

(Direktno.hr/uredn.)

Kategorije