Hans Peter Doskozil od Socijaldemokratske stranke je četvrtak, 28. februara s po­tribnom većinom glasov zemaljskih zastupnikov (s 20 da prema 9 ne) odibran za novoga zemaljskoga poglavara Gradišća, a tim za na­sljednika Hansa Niessla, ki je stao 18 ljet dugo na čelu ove zemlje. Odibiranje i prisega bivšega policajca i di­pl­o­mir­a­noga pravnika iz Krois­egga u južnom Gradišću su bili u okviru 48. sjednice ze­malj­skoga sabora u Željeznu. Niessl se je pred tim pri osebujnoj sjednici Zemaljskoga sabora po 18 ljet oprostio kao zemaljski poglavar i šef vlade. U svojem govoru se je zahvalio svim onim, ki su mu u minuli ljeti pomagali i s kimi je sudjelivao, tako i zastupnikom narodnih grup.

ŽELJEZNO — Kao novi Spö-člani Zemaljske vlade su prisegli Heinrich Dorner iz Lakimpuha i Daniela Winkler iz Svetice za Jezerom. Ras­porčan Kristijan Iledić je nastao novi zemaljski savjetnik za općine, socijalne posle, šport i Europu a Verena Dunst je od Iledića preuzela funkciju predsjednice sabora.

Iz politike se je po 32 ljeti oprostio i zemaljski savjetnik i bivši ministar obrane, Norbert Darabos. 54-ljetni Mjen­o­vac će nastati peljač novoga Doma za suvrimenu povijest.

Zastupnik Saveza Liste Gr­a­dišće (Liste Kölly), načelnik Ki­sele Vode Gerhard Hutter je na rubu sj­ed­nice Sabora u čet­vr­tak istupio iz ove stranke. Uzrok za to da je neslaganje s kolegom Liste Manfredom Köllyjem. To je očigledno i ta glas ki je falio na „predvidjenih 21“ za Doskozila. Paralela ljetu 1987. je očita, kada se je isto bio „srušio“ je­dan mandatar i se nije držao dogovora. Ali to je imalo dalekosežnije posljedice, jer tim nije Feri Sauerzopf — kako je bilo predvidjeno i bojsek d­ogovoreno med Övp-om i Fpö-om — nastao ze­ma­lj­ski poglavar nego Hans Sipö­tz (vidi i komentar zboka).

U svojem uvodnom govoru kao novi zemaljski poglavar Gradišća Hans Peter Doskozil naglasio je troja težišća:

  1. Kani predložiti sveobuhva­t­ni koncept njege,
  2. osigurati svih pet lokacijov bolnic širom Gradišća,
  3. provedba 1.700 € kao minimalne plaće,
  4. jako pozicioniranje sektora država,
  5. smješćanje, etabliranje Gra­dišća u europ. bio-uzor ze­m­lju,
  6. podizanje obrazovnoga sistema u pogledu na jezičnu kompetenciju, kako i
  7. proširiti besplatnu čuvarnicu po cijelom Gradišću.

Po prvi put u povijesti Gradišća je s Verenom Dunst že­na predsjednica Sabora.

(ur.)

Kategorije