Marija Pejčinović Burić iza­brana za glavnu tajnicu Vije­ća Europe! Hrvatska minis­trica vanjskih poslov pobijedila je potpredsjednika belgij­ske vlade i ministra vanjskih i europskih poslov tr minis­t­ra obrane Didiera Reyndersa.

STRASBOURG — Marija Pejčinović Burić izabrana je za novu glavnu tajnicu Vijeća Eu­rope! Nje protukandidat bio je potpredsjednik belgijske vla­de i ministar vanjskih i europ­skih poslov tr ministar obrane Didier Reynders.

Hrvatska ministrica vanjskih poslov osvojila je 159 glasov, dokle je nje protukandidat završio sa 105 glasov. Pejčinović Burić kandidirala se je za glav­nu tajnicu zajedno s Reyndersom, ki je s njom prije nekoliko miseci ušao u uži izbor, biv­šim litavskim premijerom An­driusom Kubiliusom i bivšom grčkom ministricom vanjskih poslov Dorom Bakojanis.

Parlamentarna skupšćina Vijeća Europe sastoji se od 324 zastupnikov nacionalnih parlamentov iz 47 držav članic.

Novoizabrana glavna tajnica Vijeća Europe rekla je u sri­jedu da Vijeće Europe nikada nije bilo važnije i da će u svojem mandatu poticati veći dijalog med zemljami članicami kako bi se ostvarili glavni cilji organizacije — mir i prosperitet Europe. „Smatram Vijeće Europe je­dnom od najvažnijih institu­cijov u Europi, važnijom ne­go što je ikada bilo“, rekla je u svojem prvom govoru kao novoizabrana glavna tajnica Vije­ća Europe obraćajući se zastu­pnikom Parlamentarne skup­šćine VE.

Istaknula je da medjunarod­na organizacija triba „poticati dijalog ne samo unutar glavnih tijela VE — Odbora ministrov i Parlamentarne skupšćine, nego i med zemljami članicami“, rekla je Pejčinović Burić.

„Za vrime mojega mandata zajednički ćemo djelati na o­st­varivanju ciljev ove organiz­a­cije, a to su mir i prosperitet europskih gradjanov“, zaklju­či­la je Pejčinović Burić i zahvalila se na iskazanoj potpori.

Ovi izbori su specifični i po tom ča ćedu VE peljati isklju­čivo žene: zamjenica Glavne tajnice bit će Gabriella Batta­ini-Dragoni, na čelu Parlamen­tarne skupšćine je Liliane Ma­­ury Pasquier, dokle povjerenicom ostaje Dunja Mijatović. Jedan od prvih čestitarov no­voj glavnoj tajnici VE bio je Andrej Plenković.

„Čestitam Mariji Pejčinović Burić na izboru za glavnu tajnicu Vijeća Europe i sjajnom rezultatu ki je postigla, ča je naš najveći diplomatski uspjeh u kandidatura za medjunarod­ne institucije, ali je i potvrda snažnoga vanjskopolitičkoga položaja Hrvatske danas!“ na­pisao je premijer na Twitteru.

Pejčinović-Burić je postala prva političarka u hrvatskoj po­vijesti ka će zauzeti rukovode­ću poziciju jedne medjuna­rod­ne organizacije.        

(uredn.)

Kategorije