TRAJŠTOF — Mr. Angelika Kornfeind (rodj. Semeliker iz Vulkaprodrštofa) je pred kratkim svečevala svoj 60. rodjendan. U civilnom zvanju je pro­fesorica za hrvatski i engleski jezik na gimnaziji i peljačica Djelatne zajednice općih vi­ših škol kao i koordinatorica nati­canja u istočni jeziki, i natica­n­ja u tudji jeziki na Ahs i Bhs. Ona uza to organizira i projekt za hrvatski jezik kako interno u školi tako i skupa s drugimi školami a tomu i dodatno je i zastupnica učiteljev u odboru Školske zajednice.

 

U 1977. lj. je utemeljila Hrvatsku folklornu grupu Gradiš­ća Poljanci u Vulkaprodrštofu, hrvatskom selu uz rijeku Vulku. Kao predsjednici Poljancev je Angeliki Kornfeind uvijek bio i cilj da nosu nošnju i gaju hrvatsku kulturu, to znači jezik, muziku, i običaje. Da se važni podatki ne bi i­z­gubili, je grupa is­tra­živala, sakuplja­la, sni­mila i zapisala i nje člani su postali dio identiteta vulkaprod­r­štofskoga folklornoga društva. Kako je re­k­la uz ostalo pred dvimi ljeti povodom 35. ob­ljetnice utemeljenja Poljancev „…mi smo kanili pokazati, da je­dna gradišćanskohrvat­ska grupa po 35 ljeti more biti ne samo tradicionalna, nego i inovativna, i da publiku more još uvijek zapaliti i oduševiti“.

 

Mr. Angelika Kornfeind je vrlo angažirana u vezi natica­nja u govoru u istočni jeziki či­ji je organizator Zemaljski re­ferat za mladinu skupa sa Zemaljskim školskim savjetom — a takaj i u vezi s naticanjem u pisanju sastavkov. Kao anga­žirana učiteljica hrvatskoga je­zika nosi brigu i za učbenike hrvatskoga jezika i u okviru Hrvatskoga štamp. dr­u­štva organizira nabavu školskih knjig u Školskoj knjigi u Zagrebu.

 

Najsrdačnije čestitamo jubi­larki i joj željimo uz zdravlje još čuda snage u nje angažma­nu i za hrvatsku stvar.

(uredn.)

Kategorije

Slike