Petar Tyran

Samo kih 65 kilometrov istočno Beča, niti ne dvi ure plovidbe Twincityli­nerom doli po Dunaju, u gla­vnom gradu Slovačke, u Po­žunu, su subotu, 30. marca  kasno po noći svečevali novu državnu predsjednicu. Liberal­na odvjetnica, advokatica Z­u­zana Čaputová pobijedila je u subotu na predsjednički iz­bori u Slovačkoj. Tim je ona prva žena na predsjedničkoj dužnosti u povijesti Slova­čke. Dokle se susjedna Poljska na sjeveru i susjedna Madjarska na jugu očito drugačije razvi­jaju u društvenopolitičkom pogledu, naime „nacionalno-samosvisno“, zastupaju tvr­du nepopustljivu liniju prem Bruxellesu i Europskoj uniji a tim i prema Beču i susjednoj Austriji. 45-ljetna Zuzana Čaputová je na valu nezadovoljstva javnosti zbog ko­rupcije odnesla pobjedu u dru­gom krugu, osvojivši 58,3 p­o­sto glasov. Ova je dakle nasuprot trendu jačanja populis­tov i antieuropskih političarov zapravo na cijelom kontinentu, krenula drugim smi­rom. Neovisni kandidat Ma­roš Šefčovič, 52-ljetni potpredsjednik Europske komisije koga podupira stranka na vlasti Smer-SD (livi populisti) dostao je 41,7 posto glasov.

Stanovničtvo Slovačke oči­gledno većinom drugačije raz­mišlja od svojih zapadnih, sj­e­vernih i južnih susjedov (U­krajina na istoku je poseban slučaj). Promjene na vlasti u Slovačkoj pokrenute su još u februaru prošloga ljeta, po masovni demonstracija zbog ubojstva istraživačkoga novi­nara Jana Kuciaka. U vezi s tim su članom aktualne vla­de predbacivali da je koruptna i da suradjuje s mafijom odnosno da je sama dio ma­fije. Ljudi u Slovačkoj to ve­ćinom nisu kanili podnositi, a posebno kritički su prema tim još uvijek ne otkrivenim dogadjajem i prema toj politiki i Hrvati u Slovačkoj. 

Čaputová je sudjelovala u prosvjedi po ubojstvu toga n­ovinara, ča je tadašnju vla­du dopeljalo u nezgodan položaj i potaknulo ozbiljnu p­o­litičku krizu u zemlji s 5,4 mi­lijuni stanovnikov ka je člani­ca Europske unije i Nato-a.

S izbornim sloganom „Uvi­jek za Slovačku“, Šefčovič je obećao da će povećati socijalne povlastice za starije o­sobe i za mlade obitelji.

Pravnica i ekološka aktivis­tica Čaputová članica je Pr­o­gresivne slovačke ku je obe­ćala napustiti bude li izabrana na predsjedničku dužnost, a podržale su ju opozicijske stranke, manja stranka u vl­a­dajućoj koaliciji ka predsta­v­lja madjarsku manjinu i pre­d­sjednik na odlasku Andrej Kiska. Svoj govor započela je zahvaljujući biračem na slovačkom i jeziki nacionalnih manjin — madjarskom, češkom, romskom i rusinskom.

Čaputovu kritiziraju Crikva i ostale konzervativne sku­pine zbog stava o pobačaju i homoseksualci. Predsjednik Slovačke ima male ovlasti, ali je glavni zapovidnik oružanih snag, tr more uložiti veto na nove zakone i imenuje suce.

Kategorije