Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću je pozvalo u Čajtu u dom kulture na generalnu sjednicu. Pri tom su nedilju, 28. novembra odobrili i rasteretili djelovanje dosadašnjega odbora. Pri ljetošnjoj sjednici nisu odibrali novi odbor. Predsjednik, blagajnik i kontrolori su dali izvješćaj o minulom društvenom ljetu. Predsjednik Hkd-a ddr. Stanko Horvat je zadovoljan s prvim ljetom svojega predsjedničtva i se je prik hrvatskoga radija posebno zahvalio svim svojim vridnim suradnikom.

ČAJTA — Prilikom otvaranja ljetošnje generalne sjednice Hkd-a u južnogradišćanskoj Čajti je načelnik ove veleopćine, kom. savj. Belo Rešetar pohvalio i Hkd i Crikvu bez kih Hrvatstvo u Čajti već ne bi bilo tako jako.

Stanko Horvat je u svojem opširnom izvješćaju pozitivno bilansirao svoje prvo minulo ljeto kao predsjednik. Horvat je uz drugo istaknuo kao velike uspjehe, da se je novo formirao Koordinacijski odbor Gradišćanskih Hrvatov, biškupsko zarednje, za ko je Hkd organizirao tamburaški sastav s već od 300 tamburašev iz cijeloga Gradišća kao i organiziranje priredab u skoro svakom hrvatskom selu. Zvana toga je Stanko Horvat spomenuo prvi Dan narodnih grup u parlamentu kao jedan od vrhuncev. U budućnosti se kanu nadalje zalagati za bolje povezivanje sa seli i instaliranje seoskih odborov kao i zalaganje za centralnu maturu i u hrvatskom jeziku, je rekao Horvat u intervju-u za Hrvatski radio. Novi odbor Hkd-a će se odibrati za dvoja ljeta.

Cilj je bio predsjedniku, da se sastaje seoskimi odbori Hkd-a u čim već sel. Do sada je bio u Bandolu, Novoj Gori, Bijelom Selu i Gijeci. Organizirali su regionalne hrvatske bale u Vincjetu, Filežu i Trajštofu, hrvatske kempe za dicu u Velikom Borištofu i Stinjaki a jezični tečaj za dicu u Splitu kao u naticanje Grajam (Gradišćanska jačka mladih). Na poručju športa su organizirali Hrvatski nogometni kup i kegljanje kao i bicikljanje. Kako je naglasio potpredsjednik za jug Bruno Radaković „šport more igrati jako veliku ulogu u obdržanju hrvatskoga jezika“.

Hkd je u minulom društvenom ljetu izdao šest brojev Glasila, 16. broj Dvotočke, tri knjige (Ane Šoretić o poslovica, Martina Jordanića o narodni običaji i dičju knjižicu »Runjko«), uza to zidni kalendar, uzlopski Dvd »Selo u dolini«. Tom prilikom je Stanko Horvat posebno istaknuo Uzlopce i njev film ki „diže samosvist sela“.

O otpodnevnom podvaranju dice na hrvatskom jeziku Košić (skupa s općinami) su rekli, da teče jur jedinaesto ljeto, a sad u četiri seli dicu pri igranju uču hrvatski.

U pogledu na internet je potpredsjednik mag. Joži Buranić istaknuo, da imaju novu web-stranicu i da kanu postaviti važne članke u internet i je dodao „i mi kanimo uz Orf i HN postaviti termine u internet, da znaju ljudi npr. kada je Dan mladine ili druge hrvatske priredbe“. Kako je rekao Matijaš  Wagner „Hkd je jur u na facebooku a kih 200 mladih ljudi ima našu stranicu abonirano“.

Istaknuli su i uspješni izlet članov Hkd-a u Zadar (dva autobusi) i tim kljetu kanu nastaviti. Kako je rekao tajnik društva mag. Jandre Palatin „mi se moramo koncentrirati i na političko a ne samo na kulturno polje“.

Mag. Zlatka Gieler, bivša predsjednica Hkd-a, sada predsjednica Zigh-a je najavila redovni kongres Fuen-a od 2. do 4. junija 2011. ljeta u Željeznu, a suorganizirati će Hkd.

Stanko Horvat si puno očekuje od novga biškupa Egidija Živkovića a namjesto njega su u odbor kooptirali novoga peljača Hrvatske sekcije pri Pastoralnom uredu i glavnoga i odgovornoga urednika Glasnika, patera Štefan Vukića i je naglasio „mi moramo postignuti ravnotežu i u crikveni posli u pogledu na Hrvatstvo!“.

        (uredn.)

 

>>Galerija

Kategorije