Florjan Lipuš se je rodio 4. maja 1937. ljeta u Lobniku pri Železnoj Kapli. U slovenskom prostoru je po­znat pred svim kao jedan od najznamenitijih domaćih pi­sateljev, ki se svojom literatu­rom bori za prava koruških Slovencev. Lipuš je kao ljubi­telj jezika, ki se suprotivi kla­sičnomu kanonu, jezik raz­u­mio takaj kao sredstvo bor­be za opstanak koruških Sl­o­vencev u Austriji.

Osnovnu školu je pohodio u Lepenu, a potom je pa otišao na gimnaziju na Ple­šivec, kade je zaključio školovanje ljeta 1958. Želja, po­stati duhovnik, je po četiri ljeti studija u Celovcu usah­nila. Bavio se je različnimi posli dokle se je pa odlučio postati učiteljem, pri čemu mu je pomagao Valentin In­zko. Do umirovljenja je pa podučavao u Lepenu pri Že­leznoj Kapli. U mladosti je uredjivao internatsko glasila Kres, potom Mladje. Njegov opus je jako raznolik, najdemo dramsko djelo »Mrtvo o­znanilo« (1963.), kratkopro­zna djela, kako su »Črtice mi­mogrede« (1964.), »Zgodbe o čuših« (1973.), »Jalov pelin« (1985.), »Prošnji dan« (’87.), »Stesnitev« (1995.), »Sršeni« (1997.), najpoznatiji pa su nje­go­vi romani: »Zmote dijaka Tja­ža« (1972.) na nimškom pri­je­vodu Petra Handke-a »Die Ver­wirrungen des Zöglings Tjaž«, »Odstranitev moje vasi« (’83.), »Srčne pege« (1991.), »Boštjanov let« (2003.) tr najnovije delo »Poizvedovanje za imenom« (2013.).

Ljeta 1975. je primio nagradu »Prešernovega sklada za knjigo proze«, ljeta 1995. kulturnu nagradu zemlje Koru­ške, 2002. je primio »Časni križ za znanost i umjetnost«, 2004. ljeta »Prešernovu nagradu« za svoj opus, a 2005. je bio u Beču od­likovan s časnom nagradom za književnost. Florjan Lipuš je austrijski književnik europsko­ga ranga. Njegovo književno djelo je usko vezano uz tragič­nu povijest koruških Slovencev za vrime Drugoga svitskoga boja. Njegovu majku su umorili u KZ-u Ravensbrücku. Ta­ko Lipuš veli u svojem najnovijem djelu, ko će jeseni izajti i na nimškom prijevodu »Seelenruhig« da „…cijeli moj ži­vot sam zapravo pisao na jednom tr istom tekstu…“.

U okviru dodiljenja »Velike austrijske državne nagrade za literaturu« jer je odbijen za tu nagradu jer piše na sloven­skom a ne nimškom jeziku.

Kategorije