Nizozemski parlament je 23. februara usvojio rezoluciju kom se masakr nad 1,5 milijuni Armencev 1915. ljeta priznaje kao genocid, prem toga ča je vlada rekla da to neće postati službena politika Nizozemske. Rezolucija protiv ke su bili samo tri od ukupno 150 zastupnikov, ri­skira daljnje zatezanje odno­sa izmed Haaga i Ankare, ki su napeti potom kad je Ni­zozemska prošlo ljeto za­bra­nila turskim ministrom da p­eljaju kampanju u Nizozem­skoj. Turska je opovrgnula da su ubojstva ka su se dogo­dila u jeku Prvoga svitskoga boja genocid. Još deset drugih europskih zemalj doneslo je slične rezolucije. Mno­gi stručnjaki izvan Turske smatraju da su ubojstva bila genocid, odnosno pokušaj da se zniči cjelokupan narod.

AMSTERDAM/ANKARA — Turska prihvaća da su mno­gi kršćani Armenci ki su živili u Osmanskom Carstvu ubijeni za vrime Prvoga svitskoga boja, medjutim osporava broj žrtav i opovrgava da su ubojstva sustavno orkestrirana ili da činu genocid. „Politizacija zbivanja iz 1915. vadjenjem iz političk­o­ga konteksta je neprihvatljiva“, navodi se u izjavi glasnogovor­nika turskoga ministarstva vanjskih poslov.

Nizozemski parlament je u če­t­vrtak, 22. februara odobrio predlog kim se prepoznaje kao genocid, masakr nad skoro 1,5 milijuni Armencev 1915. ljeta. Ov potez imao je podršku svih velikih partijov, a predstavlja rizik od još većega narušava­nja diplomatskih odnosev iz­med Nizozemske (Holandije) i Turske, prenosio Reuters.

Odnosi izmed ovih dvih ze­malj napeti su od kako je Niz­o­zemska prošlo ljeto zabranila u svojoj zemlji turskom minis­tru da održava mitinge povodom izborov u Turskoj.

Desetak drugih zemalj Europske unije usvojile su slične rezolucije, podsjeća agencija.

Turska negira da ta ubistva, ka su se dogodila na teritoriju Osmanlijskoga carstva tokom Prvoga svitskoga boja, da bi bi­la označena kao genocid.

(ur.)

Kategorije

Slike