Pedesetak znanstvenikov i stručnjakov ki se bavu nacio­nalnimi manjinami, migracijami i sigurnošću iz devet zemalj okupilo se je na tro­dnevnoj 22. medjunarodnoj znanstvenoj konferenciji na temu „Nacionalne manjine, migracije i sigurnost u dem­o­kratskim društvima“ ka je u petak, 25. maja započela s djelom na Brijuni. Jur 14 ljet Aleksandar Tolna­u­er predsjedava Savjetom za nacionalne manjine Vlade RH ki kontrolira provodjenje ustavnoga i drugih zakonov o pravi nacionalnih manjin kih je 22 u Hrvatskoj. Djelovanje Savjeta je medjuna­rodno prepoznatljivo, zbog čega Tolnauera često pozivaju da održi predavanje po europski institucija. Tolnau­er ističe, da iako su prava na­cionalnih manjin zakonom u Hrvatskoj maksimalno regu­lirana, ipak se iz neznanja ti zakoni, kao i mnogi drugi, u potpunosti ne prakticiraju.

VELIKI BRIJUN — Tolnau­er je rekao kako vrime u kom živimo i djelujemo pred svim postavlja i niz novih izazovov vezanih za pitanja migracijov, sigurnosti, eskalacije netolerancije, govora mržnje, revizije povijesti i veličanja propalih zločinački režimov ki izazivaju podjele u društvu tr „nagri­zaju osnovne demokratske p­o­stulate i standarde EU“. Po njegovi riči po ulasku Hrvat­ske u Europsku uniju odredje­ne društvene i političke grupa­cije pokušale su dosegnuti pr­­a­va nacionalnih manjin, naro­či­to njevo zastupanje u politi­č­kom životu, dopeljati u pitanje.

„Bilo kakova restriktivna za­diranja u razinu dostignutih prav imalo bi vrlo negativne p­osljedice na hrvatsko društvo. Posebna prava manjin nisu ne­ka dodatna prava ka bi pobolj­šala položaj manjin u odnosu na ostale, već su to prava ka pripadnikom manjin osiguravaju ostvarenje svojih ljudskih prav ravnopravno s drugimi“, ustvrdio je Tolnauer.

Podsjetivši kako je Vladin Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjin u RH osnovan 13. aprila 2012. njegov ravnatelj Alen Tahiri rekao je kako Vlada posvećuje posebnu pozornost poštivanju prav i slobode pripadnikov nacional­nih manjin kao i prava osigura­nih Ustavom RH tr ustavnim zakonom o pravi nacionalnih manjin. „Manjinska prava či­nu osnovu društvenoga suživota tr su ona temelj pravednosti, sigurnosti i mira“, po­ru­čio je Tahiri.

Predsjednik Organizacij­skoga odbora i profesor na zagrebačkom Fakultetu politi­č­kih znanosti Siniša Tatalović je naglasio kako je baš danas, u ovom turbulentnom vrimenu, potribno dati poseban poticaj daljnjemu znanstvenomu is­tr­a­živanju i formuliranju pitanj vezanih za nacionalne manjine, migracije i sigurnosti u demokratski društvi.

„Borba za zašćitu manjin­skih i ljudskih prav, a tim bor­ba protiv svake vrste diskriminacije ne prestaje nikad“, naglasio je.

(HINA)

Kategorije