Predsjednik Donald Trump u srijedu, 20. februara je re­kao da ćedu Sjedinjene Dr­žave nametnuti carine na uvoz europskih automobilov ako ne bude dogovoren trgovin­ski sporazum s Europskom unijom. Carine su nešto ča američka administracija raz­matra, rekao je Trump novinarom u Bijeloj kući po s­a­stanku s austrijskim kance­larom Sebastianom Kurzom.

WASHINGTON — Pred­sje­d­nik Europske komisije Jean-Claude Juncker rekao je ov ta­jedan da je a­merički pre­d­sjed­nik, po­znat po čvrstom protekcionističkom pristupu u trgovini, obe­ćao da za sa­da neće nametati dodat­ne carine na uvoz europ­skih vozil.

No tajno izvješće iz minis­tar­stva trgovine ko je Trumpu po­slano tijekom vikenda otvara predsjedniku prostor da prijeti carinami do 25 posto na uvezene automobile i autodijele tako da se uvoz opisuje kao ­prijetnja nacionalnoj sigurnosti.

Trump je u srijedu umanjio važnost izvješća rekavši da je rič o studiji. Rekao je da su ga pozorno proučili, no u konačnici presudit ćedu „moremo li dogovoriti pošteni sporazum s Europskom unijom“. 

(Hina./uredn.)

Kategorije