Dvojezi­čna prezentacija knjige »Vjera Biller« u Gracu

Datum: 
pon, 09/23/2019 - 18:00

GRAC (23. septembar) — Štajerska zemaljska biblioteka Grac u suradnji s Panonskim institutom Pinkovac poziva na dvojezi­čnu prezentaciju knjige »Vjera Biller« pandiljak, 23. IX. (18.00) u Ze­maljskoj bibli­oteki, Kalchberggasse 2;

autor ove studije je prof. Mir­ko Ćurić iz Ðakova (HR), ki je istraživao sudbinu ove 1903. ro­djene i 1940. u Hartheimu kao žrtva od nacionalsocijalisti­čke medicine umorene avangardne slikarice, ka je živila i u Gracu.

Interaktivni muzej u Koljnofu je uzoran za gradišćanske Hrvate

Petar Tyran

Gdo je u ovi dani bio ig­rom slučaja ili namjerno u Koljnofu — prem katastrofalnih prometnih pri­lik, jer se riva kilometre du­ži­čka kolona vozil na cesti, ko­r­ak po korak, a zato dura nevjerojatnu dugo dokle se iz Šoprona dojde do susjednoga Koljnofa, i zbog toga jer je velika gužva, rivnja kad je za­tvoren granični prijelaz med Sopronköhidom i Sv. Marga­retom, jer navodno još do B­o­žić popravljaju cestu a dodat­no još i za to kad ce­stu med Šopronom i Koljnofom ne­prestano križaju teretnjaki ki vozu šljunak i pjesak za o­gromno gradilišće autoceste M85, ka kako zasada izgleda ide samo do pred Klimpuha a onda je gotovo s autocestom, dakle ne pelja nikamo, nego samo u običnu cestu — mo­gao se je osvidočiti o odličnoj ideji i barem tako dobroj realizaciji: interaktivna izlo­žba »Hrvati — Gradišće prez granic«. Ova izložba je smj­e­šćena u prostranom potkrov­lju općinskoga doma i kaže povijest Hrvatov i područje povijesnoga Gradišća i još čuda dalje ča do današnje Če­ške na sjeveru i Trnave u Sl­o­vačkoj na istoku — od do­se­lje­nja do danas.

Doskozil i Dorner kod premijera Orbána

U gradišćanskoj delegaciji, ka je petak, 13. septembra službeno pohodila ma­djar­skoga premijera Viktora Or­bána bili su Herbert Oschep peljač ureda zemaljskoga poglavara, direktor Zemaljsk­o­ga ureda Ronald Reiter, zem. savjetnik Heinrich Dorner i zem. poglavar Hans Peter Doskozil, s njimi je bila i au­strijska veleposlanica u Budimpešti Elisabeth Ellison-Kramer. Sa strane Madjar­ske su bili nazoči premijer Viktor Orbán, madjarski ve­le­poslanik u Beču Andor Na­­gy, Levente Magyar, ma­djarski državni tajnik za prik­grani­č­nu suradnju, Zsig­mond Pe­rényi, državni tajnik za od Europske unije financiranje razvojne projekte i Ciprián Farkas, kandidat za načelni­ka Grada Šopron.

Tagovi: 

»Hrvatski dan« u Čepregu

Datum: 
sub, 09/14/2019 - 15:00

ČEPREG (14. septembar) — »Hrvatski dan«;

po maši (15.00) u staroj kapeli ćedu predstaviti dvojezičnu knjigu »Tri domovine Janković vlastela«, potom slijedi folklorni program s Muškim jačkarnim društvom Hrv. Jandrof, Veselimi Gradišćanci i drugimi;

su­botu, 14. IX. (17.00) u crikvi, pansion „Hangya“.