Austrijanci da strahuju zbog politi­čkih nemirov i demostracijov u Srbiji

Erdoğan nije jedini sporni (strittig) predsjednik za ko­ga dijaspora ka živi u Beču izlazi na ulice, ističe bečki dnevnik Die Presse povodom nediljnoga skupa podrške Sr­biji i vladi, dodajući da i da­lje prik posrednikov ili udr­u­ženj bivaju organizirani sku­pi, a iz pozadine njim uprav­ljaju strane države.

„U migrantskoj krizi RH bila OK“

Slovenija i Austrija tužu Hrvatsku zbog zahtjeva za azil. U dvi predmeti rič je o konkretni slučaji, ali Sud EU kroz njih će pravno odgovoriti na dilemu ka se tiče svih sličnih situacijov. Način na ki se je Hrvatska nosila s migrantskom krizom 2015., točnije politika Milanovićeve Vlade ka se je svodila na taktiku „sve ki udju na istoku šalji dalje čim brže pre­ma zapadu“, zapravo je sa­svim u redu i u skladu s europskimi propisi, zaključila je nedavno nezavisna odvjetnica Suda Europske unije u predmetu u kom su Slovenija i Austrija smatrale da je Hrvatska ta ka je odgovorna za razmatranje zahtjevov za azil državljanov Sirije i Afganistana.

Tagovi: 

Znanstveni simpozij „Kraljica Marija Terezija i Hrvati“

Datum: 
pet, 06/30/2017 - 22:32

BEČ (30. juni) — Hrvatski povijesni institut Beč i Hrvatska ak­a­demska zajednica u Austriji u p­o­vodu obilježavanja 300. ljet od ro­djenja Marije Terezije održat će se znanstveni simpozij „Kraljica Marija Terezija i Hrvati“;

simpozij će, izmed ostaloga, ispitati ve­zu Marije Terezije i poznatoga hrvatskoga znanstvenika Josipa R. Boškovića koga je ona osob­no angažirala za neke važne projekte;

predavači su dr. A. Jembrih, dr. S. Kutleša, dr. R. Skenderović, dr. J. Matoš i dr. J. Seršić;

Predavanje »D­ora Pejačević — Veliko sklada­teljsko ime hrvatske glazbe«

Datum: 
uto, 06/27/2017 - 19:00

TRAJŠTOF (27. juni) — Hkd i Zigh pozvaju na pr­e­davanje dr. sc. Zdenke Weber »D­ora Pejačević — Veliko sklada­teljsko ime hrvatske glazbe«, muzi­čki okvir: Matjaš Vajković (te­nor) i Anja Horvat (klavir);

uto­rak, 27. VI. (19.00) u Staroj gma­jni,Trg ddr. Štefana László-a 1.

Do­dje­la »PaN-nagrade« 2017

Datum: 
pon, 06/19/2017 - 17:00

BEČ (19. juni) — Savezno mi­nistarstvo za Europu, integraciju i vanjske posle skupa s Krovnim udruženjem svih austrijsko-stranj­skih zajednic-PaN poziva na do­dje­lu »PaN-nagrade« 2017. Bm­eia Austrijsko-hrvatskomu društvu;

pandiljak, 19. VI. (17.00-19.00) u Alois-Mock-Saal Ministarstva, Beč 1., Minoritenplatz 8.