Kriza u Hrvatskoj vladi škodi na sve strane — i gradišćanskim Hrvatom!

Petar Tyran

Kriza Hrvatske vlade, a tim i Hrvatskoga sabora se naravno odražava ne samo na Hrvatsku, nego i na Europsku uniju a pred svim i na gradišćanske Hrvate. Po­čnimo u samoj Hrvatskoj, ka­de je premijer Plenković otpustio tri ministre a odstupio je i predsjednik Sabora. Do­bro, nisu ovi iz Plenkovićeve stranke, ali da premijer mora otpustiti tri ministre jer ne va­ljaju i samo su škodljivi politi­čkomu peljanju ove države, je dosta jedinstveno. Naravno, demokracija se ne more nau­čiti u tako kratkom času. Mla­doj Republiki Hrvatskoj stru­čnjaki i znalci su prorokovali dugi, trnoviti i bolni put do demokracije. Evo, Hrvatska je na put tamo, ali još dugo onde nije stigla.

Plenković: Austrija je drugi najveći gospodarski partner po ulaganji u Hrvatskoj

Premijer Andrej Plenković u petak je bio u službenom posjetu Austriji. Plenković i austrijski kancelar Christian Kern potvrdili su u Beču dobre i bliske odnose dviju zemalj istaknuvši da će i današnji susret doprinesti njevom daljnjem unapredjenju. Predsjednik Vlade Andrej Plenković razgovarao je u Be­ču s austrijskim kancelarom Christianom Kernom. Med ostalim, raspravljali su o st­a­nju u jugoistočnoj Europi i perspektiva pristupanja zemalj ke su zainteresirane za članstvo u Europskoj uniji.

Tagovi: 

Protulićna fešta u Filežu

Datum: 
čet, 05/25/2017 - 15:00

FILEŽ (25. maj) — Literarno i kulturno društvo Filež poziva na protulićnu feštu po staroj seoskoj pravici Majales;

program u zelenoj prirodi, bez ikakovoga stresa i hektike: folklorna grupa Graničari, skeči kazališne grupe iz Hrvatskoga Židana (H), muzi­čki duet Franci & Manfred, grupa Weekend i igre za dicu; četvrtak, Unebozastupljenje 25. V. (15.00- 24.00) u parku fileškoga kaštela.

KUGA — filmski festival »This Human World«

Datum: 
pet, 05/12/2017 - 20:00

VELIKI BORIŠTOF — Petak, 12. 5. (20.00) »This Human World« filmski festival & diskusija otvaranje s Djamilom Grandič,

kratki filmi (u 20.15):

»Gerda Wunsch« (film o obitelji, o bigu i o preživlje­nju u ilegalnosti za vrime nacional­socijalistov);

»Krat­ki obiteljski film« (Marica, ka je napala sna­hu s nožem se po 2 i pol lje­ta u zatvoru opet vraća domom);

»Our Bride« (film kaže posebnu tradiciju muslimanske etničke manjine na Kosovu);

»Unten« (20.50);

potom diskusija s Ðorđem Čenićem

Nije „pre lipo“ nego prelipo!

Većkrat vidimo, da posebno mladi ljudi, neke naše riči pišu krivo.

 

Pogledajmo si kao prvo pri­djeve, ki imaju predmetak ili prefiks „pre-“ i ke neki od nas većkrat ne pišu prema pravili hrvatskoga pravopisa, nego prema pravili nimškoga jezika, ča je krivo. Ako je ča preveć lipo, onda je preli­po a ne „pre lipo“ (zu schön). Ako je preveć veliko, onda je preveliko a ne „pre veliko“ (zu groß). Primjeri u rečenici: To je preteško za nju. Moja prijateljica ima premali stan, zato si iš­će veći. To je predobro, da bi bila istina.