Preze­n­tacije knjige »Dopisivanje AB-DZ« Doroteje Zeichmann

Datum: 
pet, 05/09/2014 - 19:30

KLIMPUH (9. maj) — Preze­n­tacije knjige »Dopisivanje AB-DZ« autorice Doroteje Zeichmann, knjiga sadrži dokumente dopisivanja Doroteje Zeichmann s paterom Augustinom Blazovićem, i pjesmice;

 

petak, 9. V. sv. maša (19.00) za p. Augustina (služi To­me Krojer u crikvi), pre­zentacija knjige (19.30) u farskom domu.

 

Deset ljet od najvećega proširenja EU

1. maja, na dan djela/posla se je Europska unija spomi­njala desete obljetnice svojega do sada najvećega proširenja — prema istoku. Tim je zavr­šilo političko razdvajanje eu­ropskoga kontinenta. S 1. majom 2004. ljeta je pristupilo deset novih držav Euro­p­skoj uniji. To su bili Estonija, Letonija, Litva, Poljska, Česka, Slovačka, Ugarska, Slovenija, Malta i Cipar. Č­e­tire zemlje graniču na Austri­ju, tri od njih i na Gradišće.

Tagovi: 

Mirna Jukić veleposlanica Hrvatskih svitskih igar

BEČ — O 21. do 26. junija u Zagrebu ćedu održati Hrvat­ske svitske igre. Cilj je ove športske priredbe, da se sastaju ro­djeni odnosno iseljeni Hrvati iz cijeloga svita, da bi se naticali u dotičnoj vrsti športa. Svaki športaš se natica za tu zemlju čiji je državljan kako je izjavi­la veleposlanica ovih Hrvatskih svitskih igar, poznata austrijska pli­va­či­ca s hrvatskimi korijeni, Mirna Jukić, iz Austrije će sudjelovati već od 100 šport­a­šev iz mno­g­o­brojnih športov (nogomet, rukomet, te­nis i dr.). Do sada su o­vakove igre piredili jur 2006 i 2010. lje­ta. Orga­nizacijski odbor HSI-a produ­žio je rok za HSI i prijave zbog velike za­in­teresiranosti do 1. junija ovoga ljeta Željko Ba­ta­rilo, ravnatelj HSI obratio se je HKD-u u Gra­diš­­­ću kako bi na ovoljet­ni Igra tribali biti zastupljeniji, i „Gradišćanski Hrvati kao pravi primjeri vrloga i profesionalnoga odnosa i pravi čuvari hrvatskih vridnot“.

O Prvom svitskom boju: Novo oružje

Austro-ugarska pišačka voj­s­ka je išla s nešto zastarani pu­škami i karabini tipa Man­n­licher u boj. Na ove karabine se je mogao nastaviti bajonet. Istotako je bilo i teško oružje zaostalo od drugih vojnih sil. I kod Königgrä­tza se je ta manko ispostavio sudbonosnim. Stoprv za vri­me boja, u toku se je mora­lo modernizirati. Iz mužara su za vrime boja nastali minobacači a mine i vodomine su isto počeli bez većega iskustva, metati Rusi i Srbi, da bi je preuzeli i druge voj­ne sile.

 

Koliko su nemarno zaha­djali s vodenimi minami poka­zuje nam sudbina austrijskoga parobroda Baron Gautsch, ki je u prvi dani boja kod Brioni otokov naletio na vlašću mi­nu i potonuo i imao 177 žrtav, ve­ćinom žene i dica. Ovu nesri­ću je austro-ugarska vojska sra­mežljivo zamučala. Automobili se još nisu jako rabili. Gla­vni pokretači su bili konji, ima­mo primjere i za volovsku/kra­vlju spregu, znamo ali i za kucinje voze u zimskom času, oso­bito u Alpskoj regiji.

Ste znali? - Kako ne smrditi pri vrućini?

Bakterije prouzrokuju neugodnu duhu tijela, ar rastvaraju pot, ki postoji 99% od vode, ka se isparuje. Ostatak su urea (Harnstoff), urinska kiselina (Harnsäure), cukor i amonijak. Bakterije se najbo­lje ćutu onde, kade je teplo i vlažno, na priliku pod pazuhom ili na potplati, ki su zapokani u cipeli. Onde se ta­ko brzo pomnožavaju, da čl­o­vik počne smrditi. Kako pak ne smrditi pri vrućini?

 

Parfimirani produkti za ko­žu i vlase pak intenzivni deodorani hasnu protiv neugodne duhe tijela, velu stručnja­ki, ki istražuju neugodne du­he človičjega tijela.

Tagovi: 

Kako prepričiti, da drugi ne smrdi po potu?

Vani sviti sunce, ugodna ljetna dob je prispila. Do­b­ro smo raspoloženi. Ali s lipim vrimenom počinje i vrućina. Pri djelu u uredski i poslovni zgrada, ke nisu klimatizira­ne to more nastati martirij. Službeniki se ne potu samo na čelu, nego dostkrat i pod pazuhom. O­visno o predispoziciji človika i njegovi individualni higijenski naklono­sti, pot more masiv­no opteretiti klimu na poslu.

Tagovi: 

„Hrvatska je u Uniju ušla u teško vrime“

BEČ — Austrijski ministar vanjskih poslov i integracije Sebastian Kurz na medjunarodnoj konferenciji prošli tajedan u Beču »Deset ljet po proširenju EU 2004.: Postignuća i sljedeći koraci« potvrdio je da je Hrvatska ušla u EU u „teško vrime“. Šef austrijske diplo­macije je na skupu napomenuo ka­ko je Austrija od početka bila zagovornica priključka Zapadnoga Balkana EU, jer to donosi „veću stabilnost i bolje perspektive“ ne samo ovoj alpskoj zemlji nego i cjelokupnoj Europi. Posebice je istakao važnost zapošljavanja mladih, dodavši kako Austrija ima najnižu stopu nezaposlenosti u EU.

Tagovi: